Kategorier
Den Politiske Blog Gratis politik Public

Klage til Forbrugerombudsmanden over censur på Facebook og LinkedIn

Jeg har i dag sendt nedenstående klage til Forbrugerombudsmanden med ønske om, at der bliver nedlagt påbud om, at Facebook og LinkedIn skal holde op med at udføre frihedspolitisk og sundhedsfaglig censur i Danmark, da de agerer som offentlige fora og dermed i strid med § 77 i Grundloven.

Jeg vil opfordre andre, der oplever tilsvarende problemer med politisk og/eller sundhedsfaglig censur på sociale medier om også at klage til Forbrugerombudsmanden.


Til Forbrugerombudsmanden

Jeg skal hermed som borger og forbruger af såvel LinkedIn som Facebook i Danmark bede Forbrugerombudsmanden om at vurdere begge steders ageren, hvilket jeg finder i strid med vores grundlovssikrede ytringsfrihed.

Personligt oplever jeg at blive helt udelukket fra LinkedIn, ligesom jeg bliver delvist udelukket og censureret af Facebook. Årsagen er, at jeg har ytret kritik af coronahåndteringen understøttet af ernæringsvidenskab, som er mit fag.

Ikke alene bliver mine rettigheder som forbruger tilsidesat, idet jeg ikke har nogen klage- eller ankemulighed; jeg får også indskrænket min grundlovssikrede ytringsfrihed, jv. Grundloven § 77.

LinkedIn og Facebook opererer på dansk jord, så de skal også leve op til gældende regler og rammer, herunder vores grundlovssikrede rettigheder.

Begge sociale medier er i dag så store, at de reelt har monopol på den sociale interaktion på internettet i henholdsvis professionelle og private kredse.

Begge sociale medier skærper for tiden deres censur, og jeg kender rigtig mange, som også løbende bliver udsat for denne helt urimelige behandling. Ikke alene er det en personlig begrænsning, men det har også stor betydning for vores demokrati og retten til uenighed.

Lige nu får man indtryk af, at man både ved LinkedIn og Facebook specifikt censurerer de mennesker og fagfolk, som ”man” ikke bryder sig om af politiske årsager, hvilket yderligere understreger det grundlovsstridige i disse virksomheders ageren på dansk jord. Det ser ud til, at de udfører den censur overfor borgerne, som staten trods ikke kan og må – ikke så tydeligt i hvert fald.

Når jeg bliver censureret fra Facebook, så er det altid med en diffus begrundelse om, at jeg har overtrådt deres ’fællesskabsregler’ uden angivelse af, hvad det specifikt er for en af deres fællesskabsregler, jeg har overtrådt, og hvordan jeg helt konkret har overtrådt den.

LinkedIn har jeg haft en længere dialog med – både på dansk og engelsk – før min konto blev permant slettet uden mulighed for, at jeg kan vende tilbage. Jeg har to gange prøvet at starte forfra med en ny profil på LinkedIn, men efter ca. to dage bliver den også slettet uden angivelse af nogen grund.

Her er links til mere information og dokumentation:
https://perbraendgaard.dk/2021/11/05/nutrition-expert-still-banned-on-linkedin/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/28/ernaering-bliver-hardcore-censureret-paa-linkedin/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/18/min-sidste-korrespondance-med-linkedin/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/13/video-censur-paa-linkedin-og-facebook/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/13/linkedin-fortsaetter-med-at-udfoere-politisk-censur/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/12/per-braendgaard-censureret-og-fjernet-paa-linkedin/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/08/open-letter-to-linkedin-is-nutrition-information-banned/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/02/ytringskriminel-paa-linkedin/
https://perbraendgaard.dk/2021/07/26/linkedin-censurerer-ernaeringsfaglig-oplysning-og-debat/
https://perbraendgaard.dk/2021/12/28/to-store-skandaler-pet-truer-pressen-og-facebook-censurerer-videnskaben/
https://perbraendgaard.dk/2021/12/15/facebook-sletter-politisk-parti-uden-varsel/
https://perbraendgaard.dk/2021/10/22/jeg-er-blevet-udelukket-fra-facebook-for-at-opfordre-til-coronasmitte/
https://perbraendgaard.dk/2021/05/03/facebook-har-stjaalet-min-side/
https://perbraendgaard.dk/2021/04/26/ny-video-jeg-har-brug-for-din-hjaelp-paa-facebook/
https://perbraendgaard.dk/2021/04/26/facebooks-politi-og-henrettelsesafdeling-har-slaaet-til-igen/
https://perbraendgaard.dk/2021/01/06/coronahumor-forbudt-paa-facebook-soeren-super-sund-afliver-konspirationsteorier-og-raadgiver-mette-frederiksen-om-lockdown/
https://perbraendgaard.dk/2020/11/14/ny-censur-fra-facebook-og-mere-chikane-fra-indsamlingsnaevnet/
https://perbraendgaard.dk/2020/09/30/i-gamle-dage-havde-vi-ytringsfrihed-nu-har-vi-facebook/

Censuren af mine konti betyder helt konkret, at ernæringsvidenskabelig viden, der kan have afgørende betydning for folkesundheden og for debatten om, hvordan vi håndterer covid-19 uden at miste vores frihed, bliver holdt væk fra informationsstrømmen på de sociale medier. Dem, der får lov til at blive, bliver efterladt med et falsk indtryk af, at alle eksperterne er enige, men det skyldes jo, at de uenige eksperter simpelthen er blevet slettet eller censureret fra at kunne ytre sig frit.

Jeg ser det således nødvendigt, at Forbrugerombudsmanden går ind i denne omfattende censur og tager det som en mere principiel diskussion. Spørgsmålet er altså, om Facebook og LinkedIn fortsat må udøve, hvad der reelt er politisk og sundhedsfaglig censur. Det er her vigtigt, at ånden i Grundlovens § 77 bliver tilpasset den moderne, digitale virkelighed, hvor store globale virksomheder reelt har overtaget det offentlige, sociale rum og således efter min mening også må respektere demokratiske principper om ytringsfrihed. Alternativet er særdeles dystert.


Opdatering 04.04.2022: På grund af en teknisk fejl fra min side var mailen ikke blevet afsendt. Den er først blevet afsendt i dag. Jeg beklager.

Tilmeld
Besked om
5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x