EU vil forlænge ordningen med coronapas

EU ønsker at forlænge forordningen om EU’s digitale covidcertifikat. Det skulle ellers udløbe her til sommer.

Du kan læse mere her.

Jeg vil gerne fremhæve et afsnit fra baggrundsdokumentet:

“Forlængelsen af forordning (EU) 2021/953 bør ikke forstås således, at dette gør det lettere at vedtage folkesundhedsrelaterede restriktioner for den frie bevægelighed under pandemien, eller at der tilskyndes hertil. Dens formål er snarere at skabe en harmoniseret ramme for anerkendelse af covid-19-certifikater i tilfælde af, at en medlemsstat indfører sådanne restriktioner. Enhver begrænsning af retten til fri bevægelighed i EU, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden, skal være nødvendig, stå i et rimeligt forhold til målet og være baseret på objektive og ikkediskriminerende kriterier. Beslutningen om, hvorvidt der skal indføres restriktioner for den frie bevægelighed, ligger fortsat hos medlemsstaterne, som skal handle i overensstemmelse med EU-retten.”

Vi har altså i skrivende stund stadigvæk selvbestemmelse i Danmark, om restriktioner i bevægeligheden er nødvendige og proportionale med truslen fra en pandemi. Denne selvbestemmelse er dog alvorligt truet af den kommende WHO-traktat, der gør Danmarks grundlov – herunder vores ytringsfrihed – ugyldig i tilfælde af en pandemi, ligesom der kan indføres endnu mere fascistiske indgreb overfor mennesker, der ikke ønsker at bruge mundbind eller ikke ønsker at lade sig indsprøjte med potentielt sundhedsskadelige vacciner.

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments