Fra elitestyre til folkestyre: Opgør med de fem store ismer

Eliten har tilsyneladende besluttet at føre krig mod folket. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få indført reelt demokrati og folkestyre i Danmark, så er der nogle ismer, som vi skal have gjort op med i vores samfund.

Men lad os starte med at definere folkestyre. Folkestyre er, når folket bestemmer. Det er det reelle demokrati og ikke blot illusionen om demokrati.

Det er min vurdering, at der for tiden er fem store ismer – eller ideologier – hvorved eliten forsøger at stjæle endnu mere af magten fra folket. Dem skal vi kende, så vi kan begynde at italesætte dem, når de kommer til udtryk i bl.a. politik og presse.

MONARKISME er idéen om, at det er gavnligt for et folk at have en konge (eller dronning) som den grundlovssikrede mest magtfulde person i et land. Monarkisme er drevet af illusoriske opfattelser af monarken som kransekagefigur, der kun er til pynt, mens den reelle magtudøvelse foregår bag kulisserne – mens folket er bedøvet af Billed-Bladet osv.

KORPORATISME er uddelegering af statens magt til store, private virksomheder. Det kendes også som neo-liberalisme. Det lyder liberalt, men det er reelt det modsatte; kommunisme via gigantiske private virksomheder, der i toppen har en meget lille ejerkreds, der på den måde får tilranet sig en udemokratisk magt over folket.

GLOBALISME er idéen om, at de store beslutninger bedst træffes i fællesskaber af flere nationer som f.eks. i EU, FN, NATO eller WHO. Det er ligeledes en måde at koncentrere den globale magt til færre personer, ligesom WHO og corona-skandalen er et godt eksempel på en aktuel fusion af globalisme og korporatisme.

TEKNOKRATISME er idéen om, at politiske beslutninger bedst træffes af teknologi såsom kunstig intelligens, algoritmer og nano-teknologi, der fusionerer mennesker og maskiner. Klaus Schwab fra World Economic Forum kalder det Det Fjerde Industrielle Revolution, mens andre kalder det den sidste devolution af mennesket. Under alle omstændigheder betyder det, at de mennesker, der kontrollerer teknologien, er dem, der sidder på magten over folket – indtil robotterne og androiderne får bekæmpet den globale menneske-elite.

NARRATIVISME er idéen om, at der ikke findes nogen sandhed om noget som helst; der findes kun narrativer (dvs. historier). Eller i en mere moderat udgave: det kan godt være, at der findes en sandhed, men den er enten uinteressant eller alt for besværlig at finde, så vi vælger et narrativ i stedet for, som vi så holder fast på – koste hvad det vil! Det er den måde moderne journalistik opererer på. Når sandheden ryger ud, så bliver det dem med flest penge eller andre former for magt, der kommer til at bestemme udformningen af narrativerne, hvorved folket bliver fastholdt i en illusorisk opfattelse af verden, der gør oplyst folkestyre umuligt. Eller sagt på en anden måde: Folkestyre er ikke så farligt for eliten, så længe de har kontrollen over narrativerne, da folk så af egen fri vilje vil foretage valg, der er skadelige for dem selv i den tro, at de er gavnlige eller i hvert fald nødvendige for at udvise samfundssind.

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments