Regeringen er den mest udbredte form for organiseret kriminalitet

Jeg ved godt, at det lyder langt ude, men jeg vil her fremføre argumenter for, at regeringen er den mest udbredte form for organiseret kriminalitet i Danmark. Bær over med mig og læs eller lyt med et åbent sind.

Regeringen er organiseret af Grundloven og opererer ud fra love og bekendtgørelser. Det fremgår af Grundlovens § 3, at den udøvende magt er hos kongen. Det fremgår videre af § 12, at kongen udøver sin magt gennem ministrene. § 13 gør kongen ansvarsfri overfor folket. En mafiaboss kunne ikke have ønsket sig en bedre grundlov end den danske.

Når ministre opfører sig som om, at de er ligeglade med folket, så kan det skyldes, at ministrene slet ikke står til ansvar overfor folket, men udelukkende overfor kongen, dvs. mafiabossen. Ministrene frygter kun kongen, da kongen reelt er den eneste, der kan straffe dem. Politiet arbejder FOR regeringen, og selv domstolene er organiseret under regeringen, så adskillelsen mellem den udøvende og den dømmende magt er en illusion. Det er blot forskellige sider af den samme regering. Denne organisering er ikke ulig mafiaorganisationer, der bestikker politiet og dommere. Det er i sidste ende dem, der sidder på den største pengetank, der har magten i et pengebaseret samfund.

Regeringens bestikkelsesaktivitet er måske mest tydelig i den organiserede bestikkelse af pressen, som både pressen og regeringen gør, hvad de kan for at holde skjult overfor folket. Dermed er både politiet og pressen i mafiabossens hule hånd.

Folketinget kan i dette lys betragtes som en flok hangarounds, der alle drømmer om en dag at komme ind i inderkredsen, dvs. regeringen, og for at gøre sig fortjent til dette, så fedter de for regeringen bl.a. ved at tage rollen som menneskeskjold mellem regeringen og folket. Folketinget og pressen er dermed en integreret del af den reelle organisation, der tillader regeringen at have den alt for store magt, som den har i dagens Danmark.

Så vidt organiseringen, som man kan sige meget mere til. Jeg vil nu liste nogle af de konkrete former for kriminalitet, som regeringen efter min mening er skyldig i:

  • VOLD i form af krav om mundbind
  • VOLDTÆGT i form af vaccine-kanyle-penetration uden informeret samtykke
  • FRIHEDSBERØVELSE af helt uskyldige borgere i form af nedlukning og coronapas
  • LANDSFORRÆDERI ved at følge instrukser fra udenlandske eller globale magter om coronahåndteringen
  • TYVERI fra borgere og virksomheder i form af skatter, afgifter og bøder
  • Osv. osv.

Der er således tale om både personfarlig og økonomisk kriminalitet.

Det kan selvfølgelig diskuteres, om regeringen er kriminel, når dens organisering er bestemt af Grundloven og tilsyneladende accepteret eller ignoreret af folket. Her er det værd at bemærke de mange overtrædelser af Grundloven, som regeringen og dens håndlangere hos politiet og domstolene især under coronaen har gjort sig skyldige i. Grundloven gælder åbenbart kun, når regeringen ønsker, at den skal gælde, mens tilsidesættelse af den accepteres, når regeringen ønsker det. Så er vi tilbage ved de mange hangarounds i Folketinget, der beskytter regeringen imod folkets retfærdige harme.

Da regeringen ikke længere respekterer den lov, som den selv er baseret på, så har vi nu reelt en lovløs og ulovlig regering. Det er lykkedes Mette Frederiksen-regeringen at sprænge de sidste bånd, så hun nu er Den Store Landsmoder udadtil og Den Frygtede Mafiaboss indadtil i det kriminelle statssystem.

Jeg har således ført bevis for, at regeringen er den mest udbredte form for organiseret kriminalitet i Danmark. Det samme gør sig formentlig gældende i alle andre nationer, hvorved de transnationale netværk med regeringsrepræsentanter reelt fungerer som organiseret kriminalitet på globalt plan.

Det er vigtigt, at vi bekæmper denne form for kriminalitet med FREDELIGE metoder, da vi ellers vil blive udstillet og straffet som terrorister af det statskriminelle netværk.

Tilmeld
Besked om
guest
6 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eva Primdahl
lørdag, 2 april 2022, 15:58 15:58

Det er sandt. Og hvor er det heldigt at de også er skyld i alt det modsatte.

Amerikaner
Amerikaner
søndag, 3 april 2022, 19:05 19:05

Peter Stuyvesant (Første guvernør af New Amsterdam. New York nu…) sagde følgende (groft citeret): “Vi er kun villige til at acceptere regerings styre (Government) , fordi alternativet er værre….” Stor-gangstere, mordere etc., Desværre er vores regeringer nu blevet overtaget af de gangstere…

Amerikaner
Amerikaner
onsdag, 6 april 2022, 16:20 16:20
Reply to  Amerikaner

100% enig. De parasitter har formået via lovgivning (korrupte politikere/landsforrædere) at demoralisere hele Vesten med deres syge sataniske forfald. Hovedparten at folk i Vesten er faldet fulædstændigt for mammon, Scandinavien er specielt råddent, hvilket er årsagen til, at jeg ikke har boet der, de sidste 25 år. I (ikke dig, du gør Gud’s gerning) kan beholde Danmark for jer selv. I mellemtiden prøver vi at vi redde USA fra samme skæbne. Parasitterne har et halsgreb på os her = A.I.P.A.C

Michael Nielsen
Michael Nielsen
onsdag, 11 maj 2022, 18:35 18:35
Reply to  Amerikaner

John Todd gav os muligvis noget af svaret. Jævnfør hans informationer, tilbage fra 70erne, så har der ikke eksisteret en demokratisk valgt præsident i USA, siden Woodrow Wilson. Han påstod mange ting. Udover de menneske-offeringer som han havde deltaget i, og den amerikanske soldat, som han skød og dræbte i Tyskland, så nævnte han at Rothschild-familien, i sataniske, luciferianske og hekse-kredse, siges at stå direkte under satan. Han påstod at det er Rothschild-familien, fra City of London, der styrer USA. Og at de efter signende selv påstår, at de modtager deres ordrer fra satan selv. Han nævner navne på amerikanske… Read more »

Michael Nielsen
Michael Nielsen
torsdag, 12 maj 2022, 12:53 12:53

Vi har et kollektivt ansvar; enig. Men hvor mange det er, som har ofret deres etik for penge, rigdom og magt, det aner jeg ikke. Skal vi tro på korruptionsindekset, så er der ikke mange. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX https://www.transparency.org/en/cpi/2021 Dog bør det bemærkes at indekset med stor sandsynlighed, ikke har registreret Zersetzung kriminaliteten. Og den udgør den absolut største post, på den volds-kriminelle skala. Men der er ikke så meget som én eneste rapport at finde om den. Så igen, det var der jo heller ikke i Østtyskland. Først efter murens fald, hvor de åbnede arkiverne, fandt man ud af… Read more »