AFSLØRING: Vaccination mod covid-19 forbundet med næsten dobbelt så stor risiko for at dø af covid-19 på hospitaler i Danmark

Ny opgørelse fra danske hospitalers intensivafdelinger viser, at patienter indlagt med covid-19 har en næsten dobbelt så stor risiko for at dø af covid-19 på hospitalet, hvis de er fuldt vaccineret sammenlignet med, hvis de er ikke-vaccineret eller kun har fået 1 sprøjte.

Nick Meier har i samarbejde med Dansk Intensiv COVID database og den kliniske kvalitetsdatabase: Dansk Intensiv Database udarbejdet Dansk Intensiv COVID-19 rapport. Den nyeste version (1.1) er udgivet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram den 18. marts 2022. Rapporten er baseret på COVID-19-indlæggelser på intensivafdelinger på hospitaler i Danmark i perioden fra 1. november 2021 til 13. marts 2022.

Rapporten er baseret på data fra i alt 606 patienter. De er inddelt i tre grupper: Vaccineret med 1 stik og ikke-vaccineret (Gruppe 1), vaccineret med 2 stik (Gruppe 2) og vaccineret med 3 stik (Gruppe 3). Det er bemærkelsesværdigt, at Nick Meier har valgt at samle data for de ikke-vaccinerede og de 1-stiks-vaccinerede i én gruppe, da gruppen af ikke-vaccinerede dermed er forurenet af vaccine. De fleste (94 %) i Gruppe 1 var dog ikke-vaccinerede.

Tabel 5 i rapporten viser behandlingsresultaterne. 72 % af patienterne i Gruppe 1 blev i perioden udskrevet fra hospitalet i live. Kun henholdsvis 51 % og 52 % i de to mere vaccinerede grupper blev udskrevet i live. Resten var enten døde eller stadigvæk indlagt. 24 % af patienterne i Gruppe 1 døde på hospitalet, mens hele 46 % af patienterne i Gruppe 2 døde. 27 % døde i Gruppe 3. Der er således tale om næsten en fordobling i dødeligheden fra Gruppe 1 til 2.

Tabel 6 viser dødeligheden af covid-19 på hospitalet fordelt over to perioder: 1. november til 31. december 2021 (Periode 1) og 1. januar til 13. marts 2022 (Periode 2). I Periode 1 var dødeligheden i Gruppe 1 på 28 %, mens den var henholdsvis 51 % og 50 % i Gruppe 2 og 3. Dødeligheden var også større blandt de mere vaccinerede i Periode 2, hvor dødeligheden i Gruppe 1 var 16 %, mens dødeligheden i de to andre grupper var henholdsvis 28 % og 23 %.

For god ordens skyld: Rapporten gør opmærksom på, at “Dødeligheden kan ikke direkte sammenlignes mellem patienter med 1 vaccination eller vaccineret og patienter med 2 eller 3 vacciner fordi den sidste gruppe er væsentligt ældre og med flere konkurrerende lidelser. Faktorer som påvirker dødeligheden betydeligt.” Jeg antager, at der skulle have stået “1 vaccination eller ikke-vaccineret”. En beklagelig, men kommunikativt forvirrende trykfejl med politisk effekt fra rapport-forfatterens side.

Det er her værd at bemærke, at vi bliver gjort opmærksom på andre forskelle mellem grupperne, hvilket vi ikke blev gjort opmærksom på i den første lange periode, før vaccinernes indtog, hvor dødeligheden af covid-19 blev rapporteret dagligt til stor skræk for den danske befolkning. Det er svært at se det som andet end en politisk beslutning at afrapportere data på denne systematisk misvisende måde. Det er også svært at se det som andet end politisk motiveret at samle grupperne af 1-stiks-vaccinerede og de helt uvaccinerede.

På trods af alle disse krumspring, så taler dødstallene dog deres eget klare sprog: Vaccination mod covid-19 er ingen garanti for ikke at dø af covid-19. Vaccination mod covid-19 er reelt forbundet med en markant forøget risiko for at dø på hospitalet af netop den sygdom og dødsårsag, som det blev påstået (uden ordentlig dokumentation vel at mærke), at sprøjterne kunne beskytte imod.

Supervåbnet mod corona ligner således en boomerang, der svinger tilbage og rammer kasteren bagfra i nakken til stor overraskelse for de ramte og til komplet ignorering og mørklægning i den regeringsbestukne presse, der nærmest fra den ene dag til den anden gik fra at fokusere på corona til at fokusere på Ukraine og onde Putin.

Læs/download rapporten

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments