Propagandatrick #3: Gentag budskabet igen og igen

Repetition skaber “sandhed” – især i et medielandskab som det danske, hvor alle medier i hovedstrømmen er enige om de store fortællinger, og i det samfund som Danmark hvor der er udbredt autoritets- og systemtro.

Det betyder i praksis, at det er muligt at få en løgn til at blive opfattet som den mest selvfølgelige sandhed i den brede befolkning, hvis hver enkelt mediemodtager blot udsættes for det centrale budskab i løgnehistorien tilstrækkeligt mange gange over en vis tidsperiode.

Det betyder i praksis også, at selv vigtige sandheder kræver massiv gentagelse for at trænge igennem, da sandhederne er i hård konkurrence med løgnene. Eller med andre ord: Det er sådan set ligegyldigt for troværdigheden, om din historie er sand eller falsk; repetition af budskabet er altid vigtigt, hvis det skal trænge igennem og blive opfattet som “sandt” og “vigtigt”.

Det er her vigtigt at skelne mellem objektive sandheder og subjektive sandheder. At et budskab bliver opfattet som sandt af flertallet er ikke i sig selv et bevis på, at budskabet også er objektivt sandt.

Lidt dybere set så er det sådan set ikke selve repetitionen af budskabet, der er det afgørende for propagandaens effekt. Det vigtige er repetitionen af modtagelsen af budskabet. Det kræver, at propagandalederen har adgang til alle de store medier i hovedstrømmen samt adgang til alle de autoriteter i samfundssystemet, som skal levere etos til budskabet. Etos er den retoriske appel til autoritet. De to andre appelformer er logos (appel til logik) og patos (appel til følelser).

Det er selvfølgelig også muligt at gentage et budskab igen og igen til en mere afgrænset målgruppe, hvorved selve repetitionen også vil have en overbevisende kraft overfor den særlige målgruppe. Hvis et helt folk skal forføres, så kræver det dog en så stor pengekraft, at man kan købe samtlige centrale autoriteter i det opinionsdannende samfundssystem. Jo mere budskabet er en forenklet løgnehistorie baseret på en meget mere kompliceret, nuanceret og måske ligefrem modsat virkelighed, des vigtigere er pengemagten for kontrollen af medie- og autoritetsmagten i udførelsen af repetition i propaganda.

Den mest oplagte og lovlige måde at bruge pengemagt i propaganda er simpelthen at ansætte folk og lade det være deres arbejde af udføre repetitiv propaganda. “Jeg gør jo bare mit arbejde”, kan alle så undskylde sig med. Den udvidede udgave af dette er at købe hele medievirksomheden og kontrollere via ejerskab. Udsigt til forfremmelse, penge, magt, prestige og berømmelse kan også virke stærkt motiverende. Man kan også tilbyde sponsorater eller andre former for finansiering til organisationer eller store foredragshonorarer til nøglepersoner i en glidende overgang i gråzonen frem til decideret bestikkelse. Man kan også nå langt med smiger og andre psykologiske forførelsestricks. Det kræver så, at der bliver brugt penge til aflønning af påvirkningsagenterne i opinionsledernes sociale netværk.

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments