Sundhedstrin 2: Find dit svage led – og sæt ind der

Sundhed er som en kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Stærk sundhed kræver derfor en helhedsorienteret tilgang med fokus på at styrke det led, der er svagest i øjeblikket.

Hvis du ikke umiddelbart ved, hvad dit svage led er, så kan du gå systematisk frem efter dette skema:

VELVÆREFYSISKMENTALSOCIAL
FRIHED
ENERGI
FRED
NYDELSE

Sundhed er velvære – fysisk, mentalt og socialt – og velvære er i høj grad bestemt af frihed, energi og fred, ligesom velvære også omfatter den rene glæde og nydelse.

Det er meget individuelt, hvad der er det svage led. Da jeg i 2015 for alvor begyndte at udvikle på et nyt sundhedskoncept, så indså jeg, at MENTAL FRIHED var det svage led i min egen sundhed. Det førte til en helt anden sundhedskurs, end jeg havde været på indtil da. Indtil da havde sundhed for mig primært været noget med hårdt arbejde i form af motion og træning for at holde min krop i topform rent fysisk.

Den fysiske frihed kan være lav som følge af bl.a. overvægt og dårlig kondition, der videre grunder i uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner. Mange prøver at løse det problem ved rigide kost- og motionsprogrammer, der reducerer den mentale og sociale frihed, fred og nydelse. Sundhed bliver derved en indre kamp mellem to modsatrettede længsler efter frihed. Det kan kun fungere, hvis man i udgangspunktet har et stort mentalt og socialt overskud på sundhedskontoen, da man så kan håbe, at man har nok at give af og dermed kan undgå at reducere den samlede sundhed i de fanatiske bestræbelser på at øge en bestemt del af sundheden. Det er altid vigtigt at huske den samlede sundhed, da sundhed altid er en helhed.

Du kan bruge skemaet systematisk ved at give de forskellige dele af din samlede sundhed point fra 1 til 10, hvor 1 er ‘meget lav’ og 10 er ‘meget høj’ grad. Det er din egen subjektive vurdering. Den præcise score er ikke så vigtig, og du kan ikke rigtigt sammenligne din score med andres. Det er blot en hjælp til at skabe overblik og fokus for dig.

Hvis du ikke har én del, der slår ud som det suverænt svageste led, så ved du det, og du kan så gå mere altomfattende frem i dit sundhedsprojekt. Det afgørende er, at du ikke starter ud blind for det, der er vigtigst for dig.

Det eneste, der varer ved, er forandring – også når det kommer til sundhed. Du vil derfor formentlig opleve, at det ændrer sig over tiden, hvad der er det svage led i din sundhed. Kunsten er at justere sundhedsplanen tilsvarende i stedet for forkrampet at holde fast på noget, der virkede godt engang i fortiden.

Tilmeld
Besked om
guest
2 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
HenrikR
fredag, 29 april 2022, 16:01 16:01

Hvad med den emotionelle sundhed? Opfatter du den som hørende ind under den mentale sundhed?