Foredrag v/ Max Schmeling: COVID-19 og sikkerhed: Har vi fået det fulde billede?

Foredrag v/ Max Schmeling

Titel: COVID-19 og sikkerhed: Har vi fået det fulde billede?

Tid: 13.juni. 19.30 – 22.00

Sted: Kulturværftet Helsingør – Lille Scene

Arrangør: Kilderne i Såne


Max Schmeling er selvstændig statistiker og cand.merc og har igennem en årrække leveret avancerede statistiske analyser og modeller, rapportgenerering og fremstilling af rapportgeneratorer, databehandling og statistisk rådgivning til store danske og internationale virksomheder. Max Schmeling har leveret flere ekspertudsagn til forskellige retssager i by og landsret.

Max Schmeling har analyseret rå statistiske data fra officielle Covid-kilder og er kommet til følgende konklusioner:

  1. Covid-19 vaccinerne giver i gennemsnit 219 gange flere bivirkninger, 48 gange flere alvorlige bivirkninger og medfører 17 gange så mange dødsfald som influenza-vacciner.
  2. Siden maj 2021 har vi haft en statistisk signifikant overdødelighed som er accelereret mod årets udgang.
  3. Der er et mønster i vaccine batch-numres(produktionspartiers) bivirkningsgrad.

På baggrund af Max Schmelings undersøgelse af bivirkings databaser, herunder VAERS(USA), EudraVigilance(EMA) samt hans feltundersøgelse i Danmark, har han fundet et mønster og en korrelation mellem det konkrete batch-ID og dets bivirkningsgrad. Der findes altså vaccinebatches som giver ekstremt flere bivirkninger end andre batches. Schmeling har konstateret, at et mindretal af vaccinebatchene producerer op mod 5021gange flere bivirkninger end hvad man kan kalde baseline, det forventede.

Max Schmeling har derfor opfordret de danske myndigheder til at stoppe injektionerne og undersøge sagen, så de farlige partier kan tages ud.

Ifølge Max Schmeling kan der ikke gives informeret samtykke til injektioner når risikoen for korte såvel som langsigtede bivirkninger er ukendt og nytteeffekten i bedste fald er midlertidig.

Konsekvenserne af dette resultat er helt åbenbare: Det er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccinerne mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kendes. Dermed bliver vaccination mod COVID-19 jf. Sundhedslovens kapitel 5, §15 formentlig ulovlig. Samtidig vil vaccination under disse forhold stride imod Nürnberg kodekset, specielt punkt 1.

Max Schmeling vil under foredraget redegøre for sine fund og der vil som afslutning være mulighed for spørgsmål fra salen.

Billetter kan købes på: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/pow5bwsqzv eller via Kilderne I Sånes hjemmeside www.kis.ninja

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments