Kategorier
Mere slank Slankebloggen

Overvægt og frihedskamp: fra overspisning til overvågen

Indenfor ernæring er der et fænomen, der hedder ‘overspisning’. Det er, når man spiser mere mad, end man rent fysisk har behov for. Overspisning kan føre til overvægt, der videre kan føre til hjertesygdom, type 2-diabetes og flere andre helbredsproblemer.

Hvis årsagen til type 2-diabetes er overvægt, så er løsningen at reducere overvægten. Hvis årsagen til overvægten er overspisning, så er løsningen at reducere overspisningen. Kunsten er så at finde og håndtere årsagen til overspisningen. Det kan kræve ernæringsterapi.

I politiske kredse blandt frihedskæmpere og andet godtfolk bruger man i vid udstrækning begrebet at være ‘vågen’. Det omfatter autoritetsmistro og en oplevelse af at have opdaget en skjult sandhed om verden. Det omfatter også en stor interesse for alternative forklaringer og konspirationsteorier.

Det fælles for personer, der opfatter sig selv som ‘vågne’ er en dyb skepsis overfor alt, der kommer fra hovedstrømmen af magthavere, politikere og medier. Man skal dog ikke tale længe med de ‘vågne’, før man opdager, at forskellige ‘vågne’ har meget forskellige opfattelser. Der er således tale om en meget heterogen gruppe med autoritetsmistro som det eneste gennemgående træk.

Hvad har det med overspisning at gøre? Jo, ser du, ligesom det er sundt at spise, men ikke at overspise, så er det også sundt at være vågen, men ikke overvågen.

De fleste vil nok, hvis de får lov til at tænke sig lidt om og studere verdenshistorien et par minutter, være enige i, at autoritetsmistro er et sundhedstræk. Det er usundt at have blind tiltro til autoriteter, bare fordi de er autoriteter. Blind autoritetstro var bl.a. den primære psykologiske årsag til, at tyskerne lod nazisterne overtage landet – og hvad deraf fulgte af grusomheder mod uskyldige jøder m.fl.

Vi kan derfor definere ‘vågen’ som ‘mistro til autoritet’. Det betyder ikke, at man som ‘vågen’ bekæmper alle autoriteter, blot fordi de er autoriteter. Man er simpelthen åben for, at autoriteter både kan have ret og tage fejl. Det må komme an på en konkret vurdering fra sag til sag.

‘Overvågen’ forstår jeg som tilstande, hvor mistroen til autoriteter er blevet erstattet med blind tro på anti-autoriteter. Anti-autoriteter kan være personer, organisationer, ideologier eller symboler. Mange ‘overvågne’ overfortolker symboler såsom håndstillinger og billedbeskæring som sikker dokumentation for medlemskab af hemmelige, sataniske foreninger. Dette er mindst lige så irrationelt som blind tro på autoriteter.

Hvis du døjer med at være ‘overvågen’, så kan det hjælpe at tale med nogen om det. Det er altid sundt at få udfordret sine antagelser i samtale med nogen, der er uenige, eller som rent professionelt kan udfordre det rationelle i det, man tror på.

Sygelig overspisning kaldes tvangsoverspisning eller Binge Eating Disorder (BED). At være sygeligt overvågen kaldes paranoid psykose eller paranoid personlighedsforstyrrelse.

Tilmeld
Besked om
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x