Kategorier
Den Spirituelle Blog Gratis spiritualitet Public

Coronarelateret mobning er udbredt i både magtsystemet og frihedsbevægelsen

Mette Frederiksen-regeringens coronapolitik har i vid udstrækning været baseret på mobning og udskamning af de medmennesker, der har takket nej til tilbuddet om vaccine. Da mobningen fra systemet begyndte at aftage, så begyndte den interne mobning blandt de uvaccinerede frihedskæmpere til gengæld at tiltage. Det er i hvert fald min observation.

Mobning er sundhedsskadelig adfærd, der øger stressniveauet hos mobbeofrene. Kronisk stress forværrer slumrende helbredsproblemer af fysisk eller mental art og er ofte den udløsende faktor for akut sygdom. Mobbefremkaldt stress er sjældent den eneste årsag til sygdom, men det er muligt at mobbe et menneske til udløsning af en sygdom, der ligger lige under overfladen.

Mennesker, der mobber, er ofte motiveret af positiv feedback fra de andre i den gruppe, de selv tilhører. Når de får anerkendelse og opbakning i deres mobning, så bliver de tilskyndet til at mobbe igen og igen. Dermed skabes en ond cirkel via positiv feedback. Det er ligefrem muligt at skabe en ny, positiv identitet som mobber. Dette kræver dog, at mobningen er camoufleret som noget positivt såsom sundhed, sikkerhed, beskyttelse, kritik, retfærdighed, sandhed og frihedskamp, idet den rendyrkede mobning trods alt bliver opfattet som negativ, uønsket adfærd af de fleste voksne.

Voksenmobning i systemet og blandt frihedskæmpere øger sammenholdet i grupperne både omkring dem, der mobber og blandt dem, der bliver udsat for mobningen. Der er intet som en fælles fjende, der kan styrke sammenholdet. Dette fremmer videre os-mod-dem-tænkningen, og så er vi i det klassiske romerske herskerprincip Del & Hersk. Princippet går igen i 1906-publikationen Protocols of the Learned Elders of Zion. Når folk er optaget af at slås med hinanden, så opdager de ikke den fælles fjende, som derved kan fortsætte uhindret.

Vejen ud af denne mobbekultur omfatter, at den kollektive bevidsthed løftes op til et højere niveau af næstekærlighed. Her er inspiration at hente i Jesus, Buddha og mange andre gennem historien. Det kræver også et individuelt arbejde med henblik på at udvikle den åndelige kvalitet af mindfulness. Det er evnen til at se virkeligheden, som den faktisk er – herunder at tanker og følelser blot er tanker og følelser, der opstår, forandrer sig og forsvinder igen i sindet fra øjeblik til øjeblik. Tanker kan være men behøver ikke være i overensstemmelse med sandhed, virkelighed og fakta. Tanker er bare tanker, som man kan iagttage, lidt på afstand, hvorved man kan respondere med visdom og medfølelse i stedet for at reagere blindt og emotionelt. Udvikling af mindfulness udvikler også evnen til at skelne mellem store og små problemer, hvorved det bliver lettere at give slip på de små problemer og fokusere sin begrænsede tid og energi på at gøre noget ved de store problemer – til vores fælles bedste.

Mindfulness kan i øvrigt også styrke evnen til at være offer for mobning og udskamning, så man ikke bliver syg af det. Men mindfulness bør efter min mening ikke misbruges til symptombehandling.

Tilmeld
Besked om
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x