SSI i England: Covid-19-vaccine forbundet med øget risiko for at dø af covid-19

Det undersøgende medie The Exposé udgav i går en ny artikel med endnu en analyse, der viser et bemærkelsesværdigt mønster i sammenhængen mellem indgift af coronavaccine og død: Cirka 5 måneder efter hver dosis coronavaccine er givet til hver aldersgruppe stiger antallet af døde pr. 100.000 personer signifikant blandt de vaccinerede sammenlignet med de uvaccinerede. Mønstret er så markant, at ved slutningen af maj 2022 var dødsraten lavest blandt de uvaccinerede i hver eneste aldersgruppe i England.

The Exposé beretter, at nye data fra den britiske regering har vist, at ikke nok med at mønstret fortsætter, men hver dosis covid-19-injektion bevirker en signifikant stigning i covid-19-død.

The Exposés analyse er baseret på officielle data fra tre 5-måneders perioder:

  • 1. marts til 31. juli 2021
  • 1. august til 31. december 2021
  • 1. januar til 31. maj 2022

Det er den britiske pendant til Statens Serum Institut (SSI), der stadigvæk publicerer forekomsten af covid-19-dødsfald opdelt på aldersgrupper og vaccinationsstatus. Jeg har tidligere afsløret, at SSI stoppede denne offentliggørelse, da danske data begyndte at vise, at forekomsten af covid-19 var højest blandt dem, der havde modtaget vaccinen mod covid-19.

Forsvar for vaccinen

Argumentet imod, at den højere forekomst af covid-19-død blandt de vaccinerede skyldes vaccinen, er, at de vaccinerede er en mere sygelig gruppe, så den forøgede dødelighed skyldes deres sygdomme og ikke vaccinen. Vaccination er således blot en markør for en anden årsag og ikke en årsag i sig selv. Dette argument ville holde, hvis vaccinationsstrategien havde været fokuseret på de sårbare befolkningsgrupper. Da der derimod var og stadigvæk er tale om massevaccination, hvor alle i de berørte aldersgrupper blev og stadigvæk bliver meget kraftigt opfordret til at tage stikket, så holder argumentet ikke.

Hvis man endelig skal formulere en nogenlunde plausibel undskyldning for vaccinen, så er det, at det at være og forblive uvaccineret på en eller anden måde er en markør for et særligt robust helbred. Det er således ikke dødeligheden blandt de vaccinerede, der stiger for hvert stik, men derimod styrken af sundhedsrobustheden blandt de uvaccinerede, der vokser. Da procentandelen af vaccinerede er vokset over tid, så må der jo nødvendigvis være sket et fald i antallet af uvaccinerede personer, så man kan forestille sig, at det er de mest robuste, der er tilbage.

Det er også muligt, at begge mekanismer er på spil samtidig: skadevirkninger af vaccinen kombineret med øget koncentration af sundhedsrobusthed blandt de uvaccinerede.

Det ville være interessant at søge aktindsigt fra danske SSI, så de danske data også kan blive offentliggjort. Det kræver dog, at SSI ikke er kommet til at slette deres data.

Tilmeld
Besked om
4 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
lørdag, 1 oktober 2022, 12:57 12:57

Synes deres grafer og deres metode er svær helt at gennemskue.. godt at læse dine modargumenter, tror nemlig deres dækning er lidt for simpel, men stadigvæk interessant..

Last edited 2 months ago by Silas
Sune S.
lørdag, 1 oktober 2022, 17:50 17:50

Det må være blant de mest syge/svagelige findes, da argumentet for at alle skulle “vaccineres” var, for at beskytte dem, der var for svagelige til at kunne holde til at blive vaccineret.