Brug sproget til tænketræning

Den helt store, globale, pædagogiske udfordring i denne historiske tid er at lære mennesker at tænke på en sådan måde, at vi alle kan undersøge, vurdere og forstå, hvordan verden måske i virkeligheden er. Vi taler om voksenpædagogik på et meget alment og fundamentalt plan.

Hvis vi ikke kan forstå verden på en måde, der er i nogenlunde overensstemmelse med realiteterne, så har vi ingen mulighed for at beskytte den og gøre den bedre. Vi risikerer tværtimod, at vores misforståede godgørenhed forvolder skade i stedet for gavn. Vi kan også risikere, at sundhedsfremmende adfærd reelt er selvskadende adfærd.

Det er min erfaring, at mange mennesker med enten konventionelle eller alternative opfattelser af verden har brug for den samme basale træning af evnen til at tænke. Mange, der opfatter sig selv som ‘vågne’, er efter min vurdering blot sovende på en anden og mere larmende måde. Det handler ikke om, hvem der har ret, men om at skabe en fælles grund for bedst mulig brug af den intelligens, der adskiller os som art fra alle andre levende væsner på Jorden. Hvis vi ikke gør mere brug af vores intelligens nu, så kan vi ende fuglen, der føler sig fri i sit bur eller fåret, der nyder at følge flokken i det indskrænkende liv bag indhegningen. Det skal man selvfølgelig også have lov til, så længe man ved, at der er et bur, en flok og en indhegning – og noget på den anden side.

Under dyb meditation i går aftes fik jeg en ny idé til, hvordan den nødvendige tænketræning kan gribes an ved at opfordre den enkelte til at arbejde med sit sprog. Sproget er på mange måder fundamentalt for vores opfattelse af virkeligheden, og det sætter grænserne for, hvad vi kan, tør og vil undersøge og begribe. Basal sprogtræning er samtidig ufarligt og ikke noget, der umiddelbart vækker angst eller traumer i modsætning til den direkte konfrontation med de for tiden herskende narrativer.

Hvis du er dansker, så skal du arbejde med dit danske sprog. Denne form for sproglig træning handler ikke om at lære et fremmedsprog, men om at få det bedst mulige ud af sit primære sprog. Det er noget, man kan træne i hverdagen, da vi jo alle bruger vores sprog hver dag.

Gode råd til sproglig tænketræning

Gør dit sprog mere smidigt, nuanceret, dynamisk og varieret. Gør det i både skrift og tale, både monolog og dialog, både privat og offentligt, både alvorligt og sjovt, både faktuelt og fiktivt, både personligt og upersonligt, både tilbage- og fremadrettet, både til en og til flere, både om det ene og det andet (og det tredje), både på det ene og det andet sprog (f.eks. engelsk som de fleste danskere har en vis evne til), både hurtigt og langsomt, både rolig og agiteret, både med og uden krop, både konkret og metaforisk, både gamle og nye ord, både korte og lange sætninger, både fra dit og en andens perspektiv, både indefra og udefra, både overbevisning og spørgsmål.

God fornøjelse med træningen. Du er velkommen til at bruge Væggen her på PerBRAENDGAARD.dk til at øve dig i at udtrykke dig på skrift på nye måder.

Coverfoto: Unsplash.com (Matthias Heyde)

Tilmeld
Besked om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments