Kategorier
Forside Frihedspressen Gratis presse Public

B.A. #58: Corona er det største sundhedsbedrag i verdenshistorien

Brownstone Institute skriver om den stigende forskel mellem virkelighed og pop-videnskab, som er blevet særligt tydeligt under coronaen.

Det er pop-videnskab, der har “dokumenteret”, at coronavaccinerne har reddet millioner af liv. Det har pop-videnskaben gjort ved at udføre “forskningen” i matematiske modeller i stedet for at evaluere, hvordan det så faktisk er gået med vaccinerede sammenlignet med uvaccinerede i den virkelige verden.

Matematiske modeller har tidligere “dokumenteret”, at klimaforandringer er menneskeskabte og katastrofale. De har også “dokumenteret”, at den officielle historie om Bygning 7’s kollaps i World Trade Center den 11. september 2001 holder vand.

Matematiske modeller kan virke som avanceret videnskab, da det kræver kraftfulde computere at udføre beregningerne. Der er dog reelt tale om pseudovidenskab, da alle matematiske modeller er baseret på antagelser. Ved at kontrollere disse antagelser kan man kontrollere, hvad beregningerne skal munde ud i. Den matematiske videnskab er dog ikke pseudo i sig selv; det falske ligger i, at man misbruger matematikken som videnskab til at konstruere falske fakta om f.eks. vacciners effektivitet, bygningers kollaps og klimaforandringer. Man misbruger dermed matematikkens ry for at være den eneste eksakte videnskab til at konstruere en falsk sikkerhed om viden om andre fænomener, der slet ikke kan dokumenteres på den måde, da den virkelige forskning handler om at teste hypoteserne om antagelserne i de matematiske modeller.

Matematiske modeller om vaccineeffektivitet er således baseret på antagelser om, at vaccinerne virker efter hensigten, at de bliver ved med at virke, og at de ikke har nogen betydelige bivirkninger. Dermed springer man det led over, der handler om at bevise, at vaccinerne rent faktisk er effektive og sikre. Det kan man i sagens natur ikke undersøge i en matematisk model. Man er nødt til at give nogle mennesker vaccinerne, mens nogle andre mennesker ikke får dem og så måle, hvordan det går med deres samlede sundhed og forekomst af alle sygdomme og skavanker over en lang tidsperiode. Den forskning er stadigvæk ikke udført. Der er ganske vist udført placebokontrollerede kliniske forsøg af producenterne selv, men de er utroværdige, da de er lavet af producenterne selv, hvoraf specielt Pfizer er blevet afsløret i forskningsmetodisk uredelighed. Pfizer er en dokumenteret kriminel medicinalvirksomhed, som vi så pludselig skal have blind tillid til. Derudover blev de kliniske studier standset før tid, så der er ikke data fra randomiserede studier af langtidsvirkningen, dvs. fra 5 mdr. og frem.

Den næstbedste kilde til reel viden om effekt er fra epidemiologiske studier af, hvordan det så går i den virkelige verden med vaccinerede sammenlignet med uvaccinerede. Disse data holder Statens Serum Institut hemmelig. De foretrækker i stedet at sammenligne dem, der har fået fjerde stik med dem, der kun har fået tre stik i stedet for også at sammenligne med dem, der har fået nul stik. Det er manipulation og bedrag via udelukkelse af vigtig information.

Data fra andre lande tyder på, at der 5 måneder efter sidste stik er en øget forekomst af covid-19 blandt de vaccinerede sammenlignet med de uvaccinerede. Dette undgik man behændigt at dokumentere i de kliniske studier ved at standse den blindede og randomiserede del af interventionen før tid. Myndighederne i Danmark hjælper så yderligere til ved ikke at rapportere effektiviteten af alle doser vacciner sammenlignet med køn- og aldersmatchede uvaccinerede. Vi er faktisk en del uvaccinerede, så der er rigeligt sammenligningsgrundlag.

Den nye form for pop-videnskab med matematiske modeller har derfor draget konklusionen på forhånd, hvorefter den producerer den “forskning”, der “dokumenterer”, at konklusionen er “sand”. Det kan de kun slippe afsted med, fordi disse projekter er så ekstremt velfinansierede, så det kun er meget få forskere, der er afhængige af de samme pengekilder, der tør sige de videnskabelige metoder imod, da de så vil komme i bad standing og gå glip af den næste bunke penge. Den dybe fejl i forskningssystemet er derfor i finansieringen og de politiske magtinteresser, der driver de store forskningspengetanke for tiden.

Corona og de tilhørende vacciner er således efter min vurdering det største sundhedsvidenskabelige bedrag i verdenshistorien.

Godt nytår!

Kilder, inspiration og flere nyheder: De Vigtige Nyheder 31.12.2022

Cover: Unsplash.com (Xavi Cabrera)


Bliv abonnent eller giv en donation. Brændgaard Avisen og Frihedspressen er støttet af Sundhedsliberalt Folkeparti, der er støttet af medlemmer og donationer. Du kan hjælpe via MobilePay til 335544. Mere støtte

Tilmeld
Besked om
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x