Kategorier
Gæst (plus) Gæstebloggen Indlæg

Jette Anne-Marie Hansen anmelder dronningens nytårstale

Jeg viderebringer her en anmeldelse udgivet som et offentligt indlæg på Facebook.

Her er hele teksten med mine fremhævelser med fed:

En ny dronning har set dages lys

Dronningens nytårstale i år var noget særligt. I år trådte dronningen i karakter som propagandist for globalisterne! Formentlig er det den mest politiske nytårstale nogensinde. Egentlig er det ikke meningen, kongehuset skal blande sig i politik, på den anden side er politik holdt op med at være politik og er blevet mere ligesom religion. Og så går det vel.

Lad os se på hvilke budskaber, dronningen havde til danskerne:

Ifølge majestætens udlægning af krigen i Ukraine blev dette frihedselskende land overfaldet af Rusland den 24. februar, hvorfor befolkningen nu må kæmpe en heltemodig kamp for at bevare selvstændigheden. En kamp, vi danskere naturligvis bør solidarisere os med og give al den støtte, vi kan.

Majestæten håbede at den frygtelige krig måtte få en ende, “og det stolte og smukke land blomstre igen”.

Ganske vist har Ukraine ikke været et selvstændigt land siden USA instigerede Maidan-kuppet i 2014 og overtog magten. Og nogen blomstring har der heller ikke ligefrem været tale om, eftersom Ukraine er blevet dybt degraderet under USAs overherredømme. Korruption og ulovligheder som udviklingen af biovåben i hemmelige laboratorier, trafficking af børn, organhandel mm, er eksploderet, imens befolkningen selv er blevet udplyndret og fattiggjort.

Men lad nu det ligge. Vi kan godt lide selve TANKEN om, at det er som dronningen siger.

Dernæst lod dronningen os forstå, at stigende energipriser, fødevarepriser og husleje skyldtes krigen – og ikke f.eks. at det økonomiske system under neoliberalismen, hvor profit bliver genereret ved en eskalerende fattiggørelse af den brede befolkning, er brudt sammen, fordi det MÅTTE bryde sammen. Heller ikke fordi de skadelige og overflødige nedlukninger af samfundene under coronaen har forværret situationen endsige de politisk bestemte sanktioner imod Rusland, der har frataget os adgang til billig gas.

Dronningen erkendte, at det kunne blive svært at få det hele til at til at hænge sammen for folk under disse betingelser.

“Vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an”, sagde hun. Men nogen egentlige løsningsforslag fremkom hun ikke med ud over sin anbefaling af, at man måtte tage en tyk sweater på.

Ja, ja. Vi forstår jo nok, at de også går og skutter sig i paladset. …

Vi fik også hendes majestæts syn på den kedelige udvikling, hvor man må konstatere, at der nu er krig i det Europa, vi fuldt og fast havde troet på ville blive et sted med fred og fordragelighed og blomstrende handel i kraft af det pragtfulde EU:

“Efter Berlinmurens fald syntes fremtiden endnu lysere, men krigene på Balkan i 1990’erne kastede på ny skygger over vore optimistiske forventninger.”

– Ja, der kan man jo se, hvordan ødelæggelsen blev begyndt kort efter murens fald og Sovjetunionens opløsning, fordi de ikke kunne holde fred på Balkan.

Vi skal naturligvis ikke tale om, at det var USA, der fremkaldte krigen imellem Kosovo og Serbien ved at finansiere og understøtte oprørsgrupper blandt kosovoalbanerne – og siden sammen med NATO bombede landet sønder og sammen.

Dronningen ville også opfordre os til at lytte til, hvad hun anså for “ungdommens” kritik af vores måde at leve på:

“Fylder det materielle for meget? Har vi trukket for store veksler på naturens ressourcer? Og hvad med klimaforandringerne? Det er ubehagelige spørgsmål. De er ubehagelige, fordi den unge generation i betydeligt omfang nok har ret!”

– Vi bør simpelthen tro på, at menneskets udledning af CO2 forårsager global opvarmning og at kloden ikke kan bære vores behov for at køre rundt i biler, varme vores huse op og gnaske oksekød og kylling i os. Og derfor må vi lære at afstå fra disse CO2-drevede materielle lyster. Det har de unge forstået. Og det har globalisterne i WEF også. Nu tager vores dronning os på den mest diskrete måde i hånden og leder os ind i den grønne omstillings fagre nye verden.

Endelig fik vi lov til at høre lidt om, hvordan det gik på familiefronten hjemme hos hendes majestæt. Hvad det angår, er hun, når hun selv skal sige det, præcis lige som alle os andre. Hun omfatter hele sin familie med stor kærlighed til alle tider. Men som vi ved, kan der også opstå vanskeligheder og uenighed i enhver familie. Og så var det selvfølgelig ikke så godt, at hun gik hen og blev uvenner med Prins Joachim og Prinsesse Marie over det med titlerne, som deres børn måtte afgive.

Det er grebet ud af dagligdagen! Vi kender godt alle sammen den ballade, det kan give, når der skal fordeles titler.

Summa summarum. En ny dronning har set dages lys. En dronning, der har forstået, hvad det store reset går ud på og kender sandheden om den geopolitiske udvikling og gerne bakker globalisterne op, så vi ved, hvad vi skal tænke.


Nu da jeg alligevel er inde på Jette Anne-Marie Hansens Facebook-profil, så vil jeg også lige dele dette indlæg af Hans-Henrik Sannerúd, som hun anbefaler (mine fremhævelser med fed):

Fascismen anno 2023 er blå og gul, hvis du skulle være i tvivl.

Tidligere kendte vi fascismen på Lenins og Stalins røde hammer og segl. Senere på Hitlers sorte hagekors på hvid baggrund i rød ramme.

Nazismen voldtog Svastika (det ligesidet kors med arme bøjet i rette vinkler, som betød lykke), og tvistede det 45 grader til dets egen betydning. Som siden har stået for skræk og rædsel..

På samme måde som kommunismens hammer og segl stod og stadig står for ensretning, tyranni og ufrihed.

Siden Marts 2020 har vort land, og hele den engang frie vestlige verden, åbenlyst været underlagt en ny facisme. Dikteret på en løgn om dræber pandemi, og vejen til frihed fandtes kun igennem vacciner. Bagmændene er de internationale bankkarteller, med Rothschild i front for BIS (de globale central banker), kaptalfonde som Blackrock og Vanguard, der indirekte kontrollerer klodens 1000 største virksomheder (WTO), deriblandt BigPharma. Big Pharma har tjent ca. 6.000 milliarder dollars, alene på at vaccinere 5-6 milliarder mennesker med 1+2 “stik”, imod en opdigtet eller i værste fald selvskabt pandemi, og BigPharma fortsætter ufortrødent med at reklamere for at folk skal stikkes 3,4,5,6 gange, eller have en “ny” influenza vaccine. Næse-spray til børnene o.s.v.. Der er penge (og befolkningsreduktion) i konceptet. Til gavn for klimaet.

Centralbank -mafiaen, er altså dem som overhovedet der styrer vores regering og vort kongehus. Men pænt pakket ind i organisationer som FN, WHO og sidst men ikke mindst nazi-tænketanken World Economic Forum, som Danmark blev indlemmet i tilbage i 2018.

Du skal være både dum, døv og blind, hvis du ikke har opdaget det endnu. Danmark har været slavebundet til de jødiske centralbanker siden det store statsbankerot i 1813, og deri forklaringen på at vores regent i sin nytårstale 2020/2021, reklamerede for BigPharma (Rotschilds) vacciner, og nu også for Rotschilds krig mod Rusland på Ukrainsk jord. Og derfor oplever du Kronprins Frederiks slikken røv på Klaus Schwabs World Economic Forum, med hans skvadder taler om natur-katastrofer og klima i F.N. regi. Det handler om at skabe angst i befolkningen så man kan afkræve nogle flere skatter i klimaets navn. Hans og hans hustrus rolle som “Young Global Leader” bekræfter det hele.

Idag afkræves vi al vores økonomiske (og mentale) overskud, til brug for at vores overhoved (Rothschild), kan føre krig mod det russiske imperium på Ukrainsk jord. Som de har gjort i + 200 år..

Rotshschild, Rockefeller, JP Morgan, Herrimens, Bush (Scull & Bones logen, Malteser ordenen, Round Table o.s.v), og en masse andre meget rige “zionister” (Khasarian Mafia), Jesuitterne, “Vatican soldiers” (frimurer), repræsenterer ondskab (satan) på jorden og de lægger ikke engang skjul på det hvis man man lader sig indlemme i deres mørke univers. Og det starter for mange helt harmløst ved en invitation til at lade sig indlemme i en lokal loge. I troen på gud og velgørende arbejde. Flertallet arbejder hele livet i god tro i disse loger, for naive og dumme til at udmærke sig og stige til vejrs. Men fåtallet der bestrider alle landets mest indflydelsesrige poster (i erhvervs-regi, regering og domstole), er kendetegnet ved at være dem der har knækket koden. Koden til personlig rigdom ved at følge broderskabets overordnede agenda henimod verdensherredømme.

Enhver kan med lidt research, hurtigt konstatere at de financielle broderskaber omkring centralbankerne, finansierede WW1, dikterede i 1917 at jøderne skulle tildeles et stykke land i Palæstina (Israel), og de finansierede Hitlers krigsmaskine og bærer reelt ansvaret for WW2. Ja, du læste rigtigt jøder dræbte jøder.. (Khazarian = de falske jøder).

Rusland befriede Europa i 1945, og ikke de allierede. Rusland betalte en pris på 20 millioner soldater. Men Rusland befriede ikke Europa for Europas skyld, men i forsvar mod den nazisme som var sat i værk af centralbankerne (Rothschild og Co., de falske jøder..), med det formål at omstyrte det Russiske imperium. Med berigelse af landets ressoucer for øje.

Før WW2 var Lenin og Stalin produkter af Khazarian Mafia og Vaticans soldiers (Masonic) agenda om udsletning af den Russiske kultur og ånd. De lykkedes med at udslette store dele af Ruslands befolkning ved internering, udsultning og regulær mordpatruljer. Men ved “murens” fald i 1989 døde fascismen i Rusland, og landet blev et tag selv bord for kriminelle oligarker.

Putin er lykkedes med at samle en del af det gamle imperium i nyeste tid, men yderfløje som baltikum og tidligere østlande i Europa gik tabt til Khazarene, finansjøderne bag “central bank”, kaldet det “kollektive vest” med hovedadresser i “City of London”, “Vatican City” og “Washington D.C”. (De 3 nævnte by-områder er alle uafhænige stater i forhold til det omgivende England, Italien og USA). Vi er altså sat tilbage i en åben Øst/vest konflikt med Moscow som epicenter for Øst og de 3 nævnte som epicenter for vest. London = finans, Vatikan = ånd og religion, Washington er “hammeren” over for de ulydige.

Finland som tidligere var en del af det russiske imperium, lod man (Rusland) få sin selvstændighed i 1917 på betingelsen af at landet ville forholde sig neutralt imellem Øst/Vest. Sverige som vi bildes ind er neutralt, har siden 1947 været skjult medlem af NATO. På samme måde som Ukraine siden 2014. Med centralbankernes åbne agenda om at indlemme først Ukraine, og nu Finland og Sverige i NATO, i kølvandet på at man siden 1991 har ekspanderet voldsomt mod øst og udviddet NATO fra 15 til 27 lande, er der ingen som kan være i tvivl om at man har vækket den russiske bjørn. Bjørnen føler sig truet på eget territorium. Man skal være meget dum hvis ikke man kan se og forstå, at det alene handler om økonomisk magt og berigelse, og hvem agressoren er.

I tiden efter Sovjets sammenbrud i 1991, fremstod Ukraine qua dets beliggenhed og ressourcer som det mest attraktive område af det tidligere Sovjet, og tiltrak sig derfor mest interesse og flest “investorer” udefra som indefra. Alle kontrolleret af de falske jøders kapital interesser som alle er koblet op på forbryder syndikatet og bankkonglomeratet central bank (Rothschild og Co.). Siden 1991 udviklede Ukraine sig lynhurtigt til et af klodens mest korrupte lande. En korruption der blandt andet var kendetegnet på at Ukraine var det land i verden med flest kontante US Dollars i omløb, uden for USA.

US Dollar er central bankernes pengemonopol. Bryder man imod dette, er man dødsdømt. Se bare hvad der skete Saddam og Ghaddafi, som ville have betaling for olie i guld frem for værdiløse Dollars der er printet på ren luft. Pengesystemet som vi kender det er baseret på ren svindel. Fordi penge trykkes uden afsæt i værdi. man kan sige at der reelt ikke findes penge siden banksystemet forlod guldstandarden, men kun gæld. Og gælden stiger og stiger for hver gang der trykkes nye penge LÆS: Hvergang politikerne og centralbankerne indgår aftaler om nye “hjælpepakker” til brug for at bekæmpe “islamisk terror” (9/11-2001), Pandemier (selvskabte), eller krige i Yemen og Ukraine siden 2014, eller “krigen imod klimakatastrofen”.

Putin gentager eksperimentet, når han forlanger betaling for gas og olie i guld eller rubler. Derfor har vi krig, og derfor lider vi under høje priser. Og vi står til at tabe, da verden udenom har fået nok af centralbankernes US Dollar hegemoni. Fordi US Dollar er lig med krige og ufred. US Dollar og centralbankernes magt over os alle, er som at have en rockerklub boende på en fredelig villavej, der diktere og afkræver de øvrige beboere evige skatter og beskyttelses-penge. Er du ved at forstå det?

Korruptionen i Ukraine fik et kæmpe boost i 2014, da Rothschilds lakajer (Finansjøderne bag det militære industrielle kompleks der har finansieret alle vestens +50 krige kloden rundt siden WW2), med Obama i front (Og Joe Biden som vicepræsident), besluttede at intervenere i landets interesser med det formål at overtage den politiske magt (fordi man anså daværende præsident for “russer-venlig”).

Og siden 2014 har zionisterne på vanlig vis benyttet USA’s korrupte kongres og de amerikanske skatteyderes penge på at opbygge den Ukrainske (nazi inspirerede) hær, til fuld NATO standard. Senest har zionisterne eller “The American Nazi’s” via deres positioner i det amerikanske senat i December 2022, vedtaget endnu en svimlende “hjælpepakke” på hele 12.000 milliarder kroner, til brug for “støtte til Ukraine”. Altså fattiggørelse af USA’s egne borgere for at zionisterne med base i City of London, Vatikanet og Washington D.C. via bankmafiaens militære industrielle kompleks kan opretholde at føre krig mod Rusland på Ukraines jord.

Krigen i Ukraine mod Putin, handler tydeligvis ikke om at man vil støtte 4 øst regioner i Ukraine om at stå sig fri fra indlemmelse i Rusland, trods befolkningen overvejende er russisk (!). Det handler om at Ukraine (og dele af Polen), er udset af af Khazarians og Jesuitterne til at blive et nyt stor Israel 2, blot på Europæisk jord. Især fordi man har mødt så meget modstand for sin ekspansive adfærd i Mellemøsten, udløst af at man har etableret en jødisk stat (Israel), imod den oprindelige befolknings ønsker. Historie bøgerne bilder os ind at et enigt FN i 1947 vedtog at tildele jøderne deres “eget land” (Israel), hvilket er en massiv løgn, da staten Israel er skabt efter dekret fra daværende Lord Rothschild der blev underskrevet i 1917 (Balfour erklæringen).

Zionisternes agenda (Khazarian og jesuits), dem der repræsenteres af Vatikanets frimurer og de jødiske centralbanker (Rothschild), er verdensherredømme. Og vi lever lige nu i en tid hvor kampen der ellers har foregået i det skjulte siden WW2, er kommet helt op til overfladen.

Du skal bare kikke rundt i samfundet, og bemærke at alt har været blåt og gult siden Februar 2022. Farverne er langt mere end “sympati for Ukraine”, sådan som løgnene flyder fra vores korrupte medier, politikere og ligeledes korrupte kongehus.

Farverne og flagene alle vegne er et manifest, der repræsenterer Frimureriet (Masonics), og deres agenda henimod One World Order. De har allerede deres egen “Verdens Hovedstad” i Astana i Khazakstan. I Astana ses den pyramide med “The all seeing eye” I toppen, der også ses gengivet på US Dollar sedler. Og så har de en ideologisk reklamevirksomhed i form af nazisten Klaus Schwabs tænketank World Economic Forum, der gør det fantastisk i forhold til at ensrette os alle til at tro på at det handler om ar redde kloden og klimaet. Klaus Schwab er lykkedes med det som hans fars chef, Adolf Hitler, ikke lykkedes med. Skabelsen af et fjerde rige, en klub bestående af alle verdens ledere, centreret omkring en elite på 30-40 af de allerrigeste familier på kloden. Disse familier agerer og ernærer sig igennem en underskov af lydige “suveræne” mennesker på ca. 8 millioner individder, der alle nyder det privilegie at de ikke har været underlagt rejseforbud og restriktioner, og som ikke har været påtvunget vaccinen (men som i officiel sammenhæng har fået en saltvands-placebo), og som ikke står til at miste deres værdi er og opsparing under den kommende transmission af nuværende penge til digital currency = LÆS: aktiekollaps og udfasning af pengesystemet som vi kender det idag.

Og med korrupt mener jeg løgnagtige. For det ville klæde vores medier, politikere og kongehus, at tone rent flag over for befolkningen ved at melde ud, at vi står midt i en ideologisk krig hvor kampen handler om økonomisk verdensherredømme. Men det gør man selvfølgelig ikke, når egen befolkning er at finde iblandt ofrene for elitens evige plyndringstogter imod klodens uskyldige befolkning.

For det sagen i sin enkelhed; kampen om guldet, om ressourcerne i undergrunden. Det kollektive vest, er faktuelt den største agressor i nyere tid, hvilket ses i de plyndringstogter kloden rundt som “vi” har begået siden WW2. Og ja, længe før det. For det er et faktum at vi med USA og NATO’s hære i nyere historisk tid har smadret lande og politiske modstandere til atomer, og dræbt millioner af mennesker, på løgnen om at ville skabe “demokrati”. Men “vestens” historie er en lang blodig fortælling og plyndringstogter kloden rundt. Nogle få eksempler er spaniernes nedslagtninger i Sydamerika i 1600 tallet, til Englændernes og Hollændernes ditto i Nordamerika, Indien og Kina. For ikke at tale om de uhyrligheder “vi” har begået på det afrikanske kontinent i århundrede.

Det er stærkt deprimerende at tænke på, at en lille rig elite i toppen af menneskehedens økonomiske pyramide, i indbyrdes konkurence om verdensherredømmet, ikke har lavet andet en at starte krige og dræbe hundredevis af millioner uskyldige mennesker så længe historie bøgerne erindrer. For det er sagen i en nøddeskal.

Teknologisk er menneskeheden nået et nyt højdepunkt. Men vi er stadig ikke nået det højdepunkt som tidligere civilisationer af mennesker besad for alt imellem 6.000-12.000 år siden, da man byggede en klynge af pyramider 3 steder på kloden, i en lige linje tværs over et midterbælte på kloden svarende Orions bane, og hvori findes klippeblokke på 100 tons, tildannet med en millimeter præcision som ingen mennesker eller maskiner kan præstere idag. “Nogen” har fjernet denne viden, og erstattet den med viden om hvordan man bedst slår mennesker ihjel.

Før zionisterne smadrede Marshall øerne i stillehavet med USA’s A-bombe prøvesprængninger, var øgruppens befolkning skånet for industrialiseringens forurening igennem vand, mad og især medicin, og oppebar en gennemsnitslevetid 180-200 år. Idag er den 40 år.

Før kovid-19 vaccinering fra 2021 og frem, var klodens befolkningstal opadgående, efter 2021 og bred global vaccinering er den dalende. Præcis som “anbefalet” af frimurer-eliten, ved inskriptioner i bøger og på de nu bombede “Georgia Guidestones” der pålagde menneskeheden at reducere sig selv til 500 millioner for at opnå “perpetual” balance med kloden.

Og vi får at vide “ovenfra” at det er en god ting.. Og ja, folk æder det råt. Faktisk syntes flertallet af befolkningen at befolkningsreduktion er godt, når bare det sker i Afrika.. Og de jubler også over krige, når bare det er i Rusland, eller i Yemen, langt borte fra den danske idyl på Østerbro eller Villavejene i Hellerup eller Silkeborg.

De færreste forstår at krigen er rettet mod dem selv, imod os alle, og dem der vil ødelægge vores liv, afvikle os er besættelsesmagten repræsenteret ved de blå-gule farver.

Besættelsesmagten, repræsentanterne af “ufrihed”, fascismen, diktatur og tyrrani udgøres af vores politikere, bankerne, erhvervs organisationer og kongehuset.

Og det skyldes at vores medier, politikere og vort kongehus, er købt og betalt af centralbankerne til at lyver og manipulere, alene med det formål at købe befolkningens accept af at føre krige der kun har et formål; at gøre de falske jøders centralbanker endnu rigere..

Vi er altså part i en krig der har stået på i hundredevis af år. Eller mere. Beviset finder du i farverne og symbolikken i billederne herunder.

Den blå-gule fascisme er udtryk for diktatur og ufrihed. Det er den vej centralbankerne ønsker vi alle skal, for kun på den måde kan de kontrollere os alle (og vores) penge. Og hvad er det centralbankerne gerne vil indføre i kølvendet på “Your personal digitale ID” (MitID i Danmark)? Jo, det er CBDC (Central Bank Digital Currency). CBDC er digitale penge som myndigheder og banker kan “tænde og slukke for” efter behov, og dermed kontrollere den enkelte borger helt ned i daglige bevægelser og indkøb. CBDC påtænkes indfaset fra udgangen af 2023, start 2024, og betyder enden på frihed til at bevæge sig eller købe mad når og hvornår du har lyst. Totalt slaveri af hele menneskeheden..

Elitens hedeste ønsker igennem hundredvis er på vej til at ske fyldest via din smartphone. Som kommer til at rumme dit betalingsmiddel såvel som dit vaccine pas. Dit slavenummer. CDBC er The Matrix der går live. Derfor 5G og nu også 6G, samt Elon Musks 50.000 sattelitter over vores hoveder.

Men ingen skænker det en tanke, fordi vi konstant afledes med løgne om pandemier og en agressor ved navn Putin. Agressoren er os selv, i kampen for at udslette os selv, drevet af vores dumhed, manglende intuition og evnen til at “se” hvad eliten har gang i. På samme måde som man har udslettet tidligere rige og højtstående civilisationer er eliten igang med at udslette vores nuværende civilisation. Eliten kan kun stoppes ved at du tager afstand fra deres manipulation (Corona og Ukraine bedraget), dropper dit digitale ID, og nægter at gøre som du får besked på, nægter at betale skatter til flere krige og falske agendaer med afsæt i påstået klima kollaps.

For vi besidder viden og teknologi nok til at brødføde alle, og skaffe rent vand, luft og gratis elektricitet til alle. Eliten ønsker bare ikke den viden delt, for så ophører deres monopol på penge og magt.

Til sidst: Hvis ikke du allerede har opdaget det, så har den blå-gule fascisme taget kontrollen over alle vores folketingspolitikere, efter diktat fra kongemagten, erhvervstoppen, uddannelses-institutionerne, sundhed og plejesektoren. Det blev tydeligt under corona løgnen og vaccine agendaen, hvor al skepsis og opposition hårdhændet blev manet i jorden. Uanset man forsøgte dialog om emnerne med egen læge eller den lokale skole leder, så var der kun én retning; den retning som det blå gule lederskab havde dikteret. Og det samme i alle vores nabo lande. Ja, selv i Putins Rusland og i de rødes Kina. Alle mennesker på kloden skulle chikaneres i videst muligt omfang indtil de havde ladet sig vaccinere..

Det bedrag vi alle har været trukket igennem siden marts 2020 og frem til nu, har været planlagt i mere end 20 år. Det er skabt af eliten i toppen (de øverst 30-40 familier og derunder de ca. 8 millioner “håndlangere/medsammensvorne ud af klodens befolkning på 8 milliarder der ejer 99% af al værdi på kloden.

Deres ofre er “os”, de øvrige 7.992.000 milliarder mennesker på kloden, ejer den resterende 1%. Tænk over det.

Og det hat kun kunnet lade sig gøre fordi, at de 8 millioner som kontrollerer 99% af al værdi, er lykkedes med at bestikke, true eller intimidere ca. 200 millioner “mellemledere” på globalt plan. D.v.s. mennesker i stillinger der har med andre mennesker at gøre. Altså din borgmester, læge, dine børns skolelærer, din chef, bestyrelsen i kommune eller koncernregi, præsten der ikke lukkede dig ind i kirken uden mundbind, den lokale købmand der smed dig ud af butikken for at ville handle uden mundbind. You name it.

ALLE med lidt mere ansvar end flertallet, har synkront støttet fortællingen om den farlige pandemi, anbefalet vaccinerne, og bærer idag de blå gule farver forrest når de skal tilkendegive deres tilhørsforhold. Hvad fik dem til det? Tænk over det.

Husk at se billedserien herunder, der er visuel støtte for mine konklusioner.

Godt nytår…

Cover: Unsplash.com (Yehor Milohrodskyi)

0 0 stemmer
Brugervurdering
7
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from per Brændgaard

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading