Kategorier
Den Politiske Blog Forside Gratis Indlæg/Post Public

Derfor må og skal WHO stoppes nu!

WHO pønser særdeles aktivt på at lokke Danmark til at skrive under på to juridiske dokumenter, der samlet omfatter total underkastelse for WHO.

Det bliver sandsynligvis sundhedsminister Sophie Løhde (V), der den 21. maj i år kommer til at beslutte, om Danmark fremover skal være et sundhedsfascistisk tyranni eller et fortsat nogenlunde frit land. Den 21.-23. maj er der møde i World Health Assembly, der er WHO’s besluttende organ. Her er der risiko for, at IHR Amendments bliver vedtaget, selvom den officielle plan siger, at det først kommer til at ske ved mødet næste år.

OpinioJuris.org udgav den 27. februar i år en juridisk analyse med fokus på menneskerettigheder af de foreslåede ændringer (amendments) til International Health Regulations (på dansk: de internationale sundhedsbestemmelser). Analysen peger på de konkrete dele af de foreslåede ændringer, der i en meget markant grad vil øge WHO’s magt over medlemsstaterne, herunder Danmark, bl.a.:

  1. Voldsom udvidelse af de situationer, der udgør en PHEIC (public health emergencies of international concern), som starter WHO’s særlige magt. Det bliver dybest set fuldstændigt op til WHO selv at definere, hvornår en situation lever op til kravene. Denne glidebane startede i 2009, som Information beskrev i artiklen ‘Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi‘ den 16. november 2009, hvor kravet om et “enormt antal af døde eller syge” pludselig blev fjernet af WHO uden angivelse af nogen grund. Dengang var der flere i pressen og ekspertvældet, der brokkede sig. De er blevet bekymrende stille siden da.
  2. Ændring af WHO’s rolle overfor staterne fra at give anbefalinger til at give bindende anbefalinger i en folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning, som WHO selv har ret til at definere uden at skulle leve op til nogle objektive krav. Det bliver derfor umuligt at overvåge den sundhedsfaglige lødighed af WHO’s beslutninger.
  3. Markant udvidelse af de områder, som WHO kan bestemme over hos medlemslandene i tilfælde af en såkaldt nødsituation til også at omfatte bl.a. produktionen af sundhedsprodukter, sundhedsinformation i medierne og på de sociale medier (dvs. censur), digitale sundhedspas á la coronapasset samt detaljeret overvågning til kontaktsporing. Dertil kommer, at tiltag til bioovervågning kan beordres af WHO på alle tider, dvs. også udenfor coronasæsonen, eller hvad de nu måtte finde på at kalde undskyldningen for deres verdensregering.

Analysen påpeger også det, som ændringerne ikke omfatter:

  • En klar definition af den situation, der kan aktivere WHO-verdensregeringen, herunder definitionen af situationens alvor samt kravet til dokumentation herfor.
  • Krav til dokumentation for effekt og sikkerhed af bl.a. de vacciner, som WHO kan tvinge f.eks. Danmarks befolkning til at tage, herunder hvem der har ansvaret for evt. bivirkninger.

Analysen påpeger også det problematiske i, at der pågår samtidige forhandlinger i WHO om to forskellige juridiske dokumenter. Ud over de i dette indlæg nævnte ændringer i International Health Regulations, så pågår der også forhandlinger om en ny pandemitraktak. Der er store overlap mellem de to traktater, hvilket er atypisk for juridiske dokumenter.

Den officielle plan fra WHO er, at både ændringerne til International Health Regulations og den nye pandemitraktat bliver vedtaget ved mødet i World Health Assembly i maj 2024. Når jeg vurderer, at der er en risiko for, at de vil prøve at få International Health Regulations-ændringerne vedtaget allerede i år, så er det fordi, at WHO’s grundlov siger, at der skal gå 12 måneder fra flertalsvedtagelse, til ændringerne træder i kraft, og at medlemslandene har 10 måneder til at melde sig ud af klubben. Hvis de kan få vedtaget ændringerne nu til maj, så kan pandemitraktaten træde i kraft med det samme med 2/3-flertal til maj næste år. Alternativt så kan WHO først blive den nye verdensregering fra maj 2025. Og de har travlt, da vi er mange, og flere og flere, der har opdaget, hvad det egentlig er, WHO har gang i, og at det absolut ikke handler om sundhed, men det modsatte!

Hvis WHO skal fortsætte, så bør det efter min mening ske med bl.a. disse ændringer:

  • Forslaget til ny pandemitraktat og ændringerne i de internationale sundhedsbestemmelser skal trækkes tilbage.
  • Det skal være forbudt private organisationer såsom Bill & Melinda Gates Foundation at finansiere WHO og dermed opnå magt og indflydelse.
  • Det skal være forbudt enkeltnationer at bidrage forholdsvis meget til WHO’s finansiering, som Tyskland gør nu, og således via finansiering opnå disproportional stor magt.

Hvis der ikke bliver sat en stopper for WHO, så er Danmark senest fra 1. juni 2025 en totalitær, teknokratisk biosikkerhedsstat underlagt WHO’s kontrol. Vi så med coronaen og Mette Frederiksen, hvad en WHO-pandemierklæring kan medføre af sundhedscamoufleret fascisme og kommunisme, og vi så i Kina, at det kan blive meget værre, end det var i Danmark.

Peer Brændgaard

Af Peer Brændgaard

Jeg er klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål og lede dig på vej til mere sundhed.

5 1 vote
Vurdering
Tilmeld
Besked om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x