Kategorier
Den Politiske Blog Gratis Indlæg/Post Public

Hvem bestemmer over statsministeren?

Svaret burde være ‘folket’, men en kryptisk udtalelse fra Jens Rohde tyder på, at der er nogen ‘oppefra’, der giver statsministeren ordrer.

Optagelsen med Jens Rohde kan høres på Bjarne Holms hjemmeside via dette link.

Optagelsen er fra den 7. februar 2019, så det handler ikke om corona og heller ikke om Mette Frederiksen, men spørgsmålet er principielt: Hvem bestemmer over Danmarks statsminister?

Spørgsmålet handler så alligevel også om corona og Mette Frederiksen. Hvilken myndighed var det, som havde anbefalet Mette Frederiksen at lukke landet ned? Det var hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut. Mette Frederiksen har ikke selv villet ud med sproget. Kan det være WHO, som har så reel stor magt over Danmarks statsminister, at de kan udstikke ordrer, der går imod de faglige myndigheder i landet? Eller kan det være ‘kongen’, som jo i følge Grundloven har mulighed for at give ordrer til statsministeren, og det er jo ‘oppefra’ i magthierarkiet? Hvis det er ‘kongen’, hvem har så påvirket ‘kongen’ til det?

Ja, spørgsmålene hober sig op, når man prøver at forstå, hvordan Danmark reelt bliver regeret, og hvem der reelt har magten. Jeg kender ikke de præcise svar, men jeg har nogle kvalificerede hypoteser, som ville kunne afprøves via indhentning af bevismaterialer.

Et kvalificeret bud på, hvor ordrer oppefra kan komme fra, er kabinetssekretæren, som i følge Kongehusets hjemmeside har disse funktioner:

“Kabinetssekretariatets væsentligste opgave er at bistå og rådgive Dronningen i varetagelsen af funktionen som statsoverhoved. Kabinetssekretariatet fungerer således som bindeleddet mellem regeringen og kongehuset og varetager navnlig opgaver relateret til lovgivningsprocessen, herunder forberedelsen og afviklingen af statsråd, regeringsdannelse og -omdannelse (rokader) samt sager, der i øvrigt forudsætter kongelig resolution (blandt andet udnævnelse og afskedigelse af visse embedsmænd samt sager om benådning). Det er også Kabinetssekretariatet, der behandler de anmodninger, der løbende modtages, om Dronningens tilstedeværelse ved bestemte arrangementer og varetager kontakten til Dronningens protektioner. Kabinetssekretariatet ledes af Kabinetssekretæren.”

Nedenstående diagram ligeledes fra Kongehusets hjemmeside viser, hvordan kabinetssekretariatet er placeret organisatorisk:

At ‘kongen’ er placeret over statsministeren fremgår af Grundloven:

Ҥ 3
Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.”

Statsministerens opgave er gøre, hvad ‘kongen’ beder om, dvs. at udøve kongens magt:

Ҥ 12
Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene.”

Henning Fode har siden 2007 været Dronningens kabinetssekretær. Hr. Fode har tidligere været chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Dengang var han så glad for Israel og den zionistiske sag, at han inviterede Mossad-agenter til at dele kontor med PET i PET’s eget hovedkvarter. Det er således muligt, at “ordrer oppefra” til statsministeren reelt er ordrer fra Israel, hvis Fode har fortsat det tætte samarbejde med Israel. Det er umuligt at efterforske mistanker om Henning Fodes eventuelle landsforræderi, idet al dansk politi og alle danske efterretningstjenester er underlagt den overmagt, ‘kongen’, som han selv arbejder for. Eneste mulighed er, at enten Dronning Margrethe eller Kronprins Frederik beder politiet efterforske Henning Fode, eller rettere Forsvarets Efterretningstjeneste da det jo handler om Danmarks forhold til en udenlandsk magt.

Cover: Unsplash.com (Vita M)

Peer Brændgaard

Af Peer Brændgaard

Jeg er klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål og lede dig på vej til mere sundhed.

0 0 votes
Vurdering
Tilmeld
Besked om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x