Kategorier
Gratis Indlæg/Post Public SPG Sundhedspressen Uddannelse

HSI #1: Basal sundhedsforståelse

Velkommen til den første lektion på uddannelsen til Holistisk Sundhedsinspirator (HSI). Formålet med lektion #1 er, at du opnår en basal forståelse af, hvad sundhed er.

Annonce:

Start med at reflektere over din forforståelse af sundhed, før du dykker for langt ned i denne og følgende lektioner.

  • Hvad er sundhed efter din opfattelse nu?
  • Hvad er sundhed for dig?

De fleste af verdens sundhedseksperter er enige om, at sundhed bør defineres på omtrent denne måde:

Sundhed er en tilstand af optimal velvære – fysisk, mentalt og socialt.

Sundhed handler derfor om at have det godt på tre områder: fysisk, mentalt og socialt.

Nu kan man jo have det godt i forskellige grader. ‘Optimal’ betyder “mest gunstig eller bedst tænkelig i betragtning af de aktuelle omstændigheder“. Der kan således være omstændigheder, hvor den optimale velvære er på et lavere eller et højere niveau end under andre omstændigheder.

Det betyder under alle omstændigheder, at graden af sundhed altid skal vurderes i den aktuelle kontekst, som i øvrigt er foranderlig over tid. Nogle omstændigheder er man selv mere eller mindre herre over, men de mest betydningsfulde omstændigheder er ofte helt udenfor den enkeltes kontrol, og de udgør således sundhedens ramme.

Lad os tage nogle eksempler på omstændigheder, der påvirker graden af mulig fysisk, mental og social velvære. Hvis du f.eks. har et medfødt handicap eller har været ude for en alvorlig ulykke med varige mén, så er det omstændigheder, der er udenfor din kontrol, og som påvirker graden af mulig fysisk, mental og social velvære. Det ændrer skalaen og handlemulighederne, men fremgangsmåden i Holistisk Sundhed er principielt set den samme.

Akut eller kronisk fysisk eller mental sygdom er også omstændigheder, der påvirker, hvor godt det er muligt at have det. Sundhed er mere end fravær af sygdom og handicap. Sundhed er en vigtig faktor i sig selv både ved sygdom, handicap, skade og raskhed.

Andre omstændigheder omfatter genetiske arveanlæg, påvirkninger i barndommen, økonomiske levevilkår og de forhåndenværende valgmuligheder i forskellige situationer.

Accept af de aktuelle omstændigheder, uanset hvordan omstændighederne er, er nødvendig for at identificere realistiske handlemuligheder og for at kunne vurdere graden af sundhed på en realistisk skala.

Den relative sundhed er graden af sundhed i forhold til den enkeltes aktuelle omstændigheder. Den absolutte sundhed er graden af sundhed ud fra en ideel skala, der ikke tager hensyn til eventuelle begrænsninger fra de aktuelle omstændigheder. Stræben efter absolut sundhed kan give anledning til sundhedsstress, da de aktuelle omstændigheder konstant spænder ben, mens stræben efter relativ sundhed ansporer mere realistiske perspektiver og vurderinger.

Uanset hvad så er sundhed per definition altid subjektivt, da velvære er subjektivt; det er en oplevet følelse. Der er således ingen blodprøver eller andre biofysiske målinger eller test, der kan måle, hvor sund du er eller bør være.

Det fører videre til opmærksomhedens betydning for vurdering af sundhed. Jo bedre du er til at være opmærksom på, hvor godt du har det fysisk, mentalt og socialt fra dag til dag og fra øjeblik til øjeblik, des mere præcist kan du vurdere dit sundhedsniveau, forandringer heri, og hvordan forskellige faktorer og valg påvirker din sundhed. Din opmærksomhed er din vigtigste sundhedsteknologi. Derfor er opmærksomhedstræning og udvikling af sundhedsbevidsthed fundamentalt i Holistisk Sundhed.

Sundhed er også noget andet end forebyggelse, bl.a. ved at sundhed er NU-orienteret, mens forebyggelse er fremtidsorienteret.

I nogle akademiske kredse bliver begrebet ‘sundhedsfremme’ traditionelt brugt primært om strukturelle tiltag, mens ‘forebyggelse’ primært bliver brugt om individuelle tiltag. Dette er imidlertid en kunstig opdeling, idet både sundhed og forebyggelse bliver påvirket af både strukturelle og individuelle tiltag.

Behandling af sygdom er også noget andet end sundhedsfremme og sundhedspleje. Hospitaler og praktiserende læger bliver i Danmark omtalt som dele af ‘sundhedsvæsnet’, selvom de slet ikke eller yderst lidt arbejder direkte med sundhed.

Effektiv behandling af reel sygdom og skade har dog naturligvis alligevel en indvirkning på sundheden, da sygdom medfører reduceret velvære, og behandling medfører øget velvære ved at fjerne den lidelsesfremkaldende sygdom. Sundhed er bare meget mere end fravær af sygdom.

Det sygdomsfikserede sundhedssystem indebærer risiko for overdrevet fokus på biologiske risikofaktorer for sygdom samt relaterede biologiske test. Den risiko så vi udfolde sig i fuld flor under coronapandemien, hvor selv raske mennesker blev testet i tide og utide, og hvor det var muligt at teste positivt for corona helt uden sygdomssymptomer. Når samfundet fokuserer overdrevet på nedbringelse af én risikofaktor for sygdom, så sker det ofte på måder, der samtidig øger risikoen for andre sygdomme, og som samtidig reducerer den samlede sundhed.

I populærkulturen er sundhed ofte forbundet med værdier, som slet ikke har noget med sundhed at gøre. Sundhed er således ikke hverken skønhed, evig ungdom, regel-baseret moral, religionserstatning eller evne og manisk lyst til at gennemføre meningsløse, fysiske anstrengelser såsom marathonløb, triathlon og ekstremt lange cykelture.

Læs eller hør også:

ØVELSER

  1. Reflekter over omstændigheder i dit eget liv, der påvirker eller har påvirket din egen sundhed. Hvad er eller var det, og hvordan foregår eller foregik påvirkningen?
  2. Reflekter over omstændigheder i udvalgte medmenneskers liv, der påvirker eller har påvirket deres sundhed. Hvad er eller var det, og hvordan foregår eller foregik påvirkningen?
  3. Hvordan har denne lektion ændret din opfattelse af, hvad sundhed er? Er der noget, som du før troede, at sundhed er, men som du nu har indset, faktisk ikke er sundhed? Og på den anden side: Er der noget, som du før havde overset, som faktisk også hører med i sundhed?
  4. Prøv at beskrive for en ven, hvad sundhed egentlig er. Med dine egne ord.

Cover: Unsplash.com (Olga Nayda)

0 0 votes
Brugervurdering
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x