Kategorier
Den Spirituelle Blog Forside Frihedspressen Frihedspressen: Forside Indlæg Offentlig Offentlig-forside Spiritualitet (gratis) Spiritualitet-startside

Den Fjerde Vej er Kærlighedens Vej

Jeg har (foreløbigt) identificeret fire veje (eller stadier eller aspekter) i relation til politisk-spirituel bevidsthed og engagement.

Den Fjerde Vej er Kærlighedens Vej. Eller mere specifikt: Den åndelige kærligheds vej. Det er den kærlighed, der forbinder alle mennesker, herunder “de onde” med “de gode”. Det er den næstekærlighed, der opløser modsætningen mellem ondskab og godhed i erkendelse af, at ingen mennesker er absolut gode eller absolut onde. Alle mennesker er påvirket af begge dele. Eller som Zoroaster ville have sagt: Ahura Mazda og Angra Mainyu påvirker os alle.

Vi skal derfor gøre, som Jesus opfordrede os til; praktisere næstekærlighed. Og som Buddha opfordrede os til; praktisere medfølelse. Igennem den kærlighed kan vi bl.a. inspirere medmennesker i magtpositioner til at lade sig drive mere af Lyset og mindre af Mørket – indefra dem selv.

Hvor Den Tredje Vej har fokus på ydre oplysning, så har Den Fjerde Vej fokus på at fremme den åndelige kærlighed, der tænder den indre oplysning.

Til sammenligning har Den Anden Vej fokus på modstand, mens Den Første Vej har fokus på medløb. Den Tredje Vej starter med indsigten, at medløb og modstand er to sider af samme sag. En vis grad af modstand er nødvendig i en tid som vores, men for meget eller forkert modstand fremmer medløbet og den dybe, bagvedliggende agenda bl.a. via den hegelianske dialektik. Hvor der er indbygget dynamik mellem de to første veje, så er der også mellem den tredje og fjerde vej, da de handler om henholdsvis ydre og indre oplysning.

Den Fjerde Vej er baseret på en hypotese om, at det er muligt via særlige former for spirituel praksis, men også ydre handling, at tænde Lyset i andre mennesker, så de bliver indre-motiveret for sandhed, frihed, fred og retfærdighed i stedet for løgn, penge, krig og undertrykkelse. Forklaringer på effekt kan vi finde i spirituelle traditioner samt i moderne kvantefysik. Selvom det kniber med evidens i videnskabelig forstand, så er der i det mindste tale om fredelige aktiviteter, der ikke gør skade på nogen eller noget, men tværtimod fremmer den indre fred og mentale sundhed. Det er jo sundt at meditere, bede en bøn, tilbyde kram og være ægte nysgerrig og prøve at forstå andre mennesker. Vi kan så vælge at tro på, at effekten er meget større og meget mere omfattende end det.

Jeg ser det ikke som, at man forlader de foregående veje, når man begiver sig ud på den næste vej. De fire veje skal mere forstås som buddhismens Ædle Ottefoldige Sti, hvor de otte veje der både er kronologisk opbyggende og samtidig forskellige aspekter af den samme helhed fra levevis og etik til dyb meditativ koncentration og transcendens.

Min teori om de fire veje er en teori om vækkelse af politisk spiritualitet (og spirituel politik) og forskellige måder at være i verden på i den forbindelse. Selvom vi når frem til den fjerde vej, så er det stadigvæk vigtigt med den ydre oplysning på den tredje vej. Det er også vigtigt med modig modstand ved simpelthen ikke at deltage i løgnen, som den kloge russer Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) opfordrede til, og som historien har vist virker effektivt mod totalitær undertrykkelse af folket. Vi har alle brug for en vis mængde materielle goder og hygge, så medløberiet på den første vej er også en del af helheden, så længe vi er klar over, at det blot er en del.

Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Og du er selvfølgelig velkommen til at være uenig. 🙂

Cover: Unsplash.com (Nathan Dumlao)

Relateret:


Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe to get the latest posts to your email.

0 0 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x