Kategorier
Brændgaard Bloggen Coronabloggen Coronaforside Den Politiske Blog Forside Frihedspressen Offentlig Offentlig-forside Politik (gratis)

Corona kan skyldes ulovlig påvirkning

Påvirkningsloven kan benyttes til at retsforfølge mistænkte coronakriminelle, hvis folket insisterer nok på det.

Påvirkningsloven blev vedtaget i marts 2019. Det betyder, at den har været gældende under hele coronaforløbet.

Påvirkningsloven er § 108 i Straffeloven. Den lyder:

“Den, som, uden at forholdet falder ind under § 107, i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig eller besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år. Det samme gælder, hvis påvirkningsvirksomheden efter stk. 1 udøves i forbindelse med de valg og stemmeafgivninger, der er omfattet af § 116.”

  Udenlandske, undersøgende medier har i den seneste tid afsløret, at USA’s forsvarsministerie spillede en central rolle til at få andre lande til at makke ret i forhold til den fascistisk-totalitære coronapolitik.

  Danske medier har afsløret, at den danske regering ikke formulerede coronapolitikken ud fra de danske sundhedsfaglige myndighedernes vurderinger og anbefalinger, men ud fra en anden, hemmelig part.

  Det er derfor en sandsynlig hypotese, at nøglepersoner i den danske regering har været påvirket af den amerikanske efterretningstjeneste og dermed overtrådt Påvirkningsloven. Eller nøglepersonerne i den danske regering har været påvirket af “rådgivere” udenfor regeringen, der har overtrådt Påvirkningsloven ved f.eks. at formidle uvidenskabelige trussels- og løsningsscenarier på coronasituationen, der reelt har været udarbejdet af en fremmed efterretningstjeneste.

  Dette kan være en mulighed for ny efterforskning af coronasagen med særligt fokus på påvirkning af de centrale beslutningstagere i de første dage og uger. Det ville være en reel evaluering af covid-19.

  Det er efter min vurdering svært at forestille sig, at coronaen kunne udvikle sig, som den gjorde, uden at omfatte adskillige overtrædelser af Påvirkningsloven. Men det må selvfølgelig komme an på en objektiv undersøgelse med anvendelse af efterretningsmetoder, som jeg ikke har mulighed for at benytte.

  Cover: Unsplash.com (Devin Kaselnak)

  Relateret:


  Discover more from per Brændgaard (pB)

  Subscribe to get the latest posts to your email.

  5 1 stem
  Brugervurdering
  2
  0
  Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
  ()
  x

  Discover more from per Brændgaard (pB)

  Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

  Continue reading