Kategorier
Brændgaard Bloggen Forside Frihedspressen Frihedspressen: Forside Offentlig Offentlig-forside Propaganda (gratis) Propagandabloggen Startside

‘Min grundlov’ er et propagandaskrift

Grundloven er den eneste lov, som angiveligt skal fortolkes stik modsat lovens tekst. Kan det virkelig være rigtigt?

Folketinget (eller rettere: Folketingets Kommunikationsenhed) er afsender på en underfundig publikation ved navn ‘Min grundlov‘. Den seneste udgave er 17. udgave, og den er fra februar 2022.

‘Min grundlov’ er skrevet af en journalist ved navn Susannah Pedersen. Hun har fået hjælp af en juridisk konsulent i form af højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen.

Publikationens formål er at formidle grundloven med forklaringer.

Første sætning i ‘Min grundlov’ er:

“Grundloven er fundamentet for det danske
demokrati.”

Ordet ‘demokrati’ fremgår derimod ikke i den rigtige grundlov.

Vi kan videre læse i ‘Min grundlov’:

“Da grundlovens regler er fundamentet for vores demokrati, er den mere vanskelig at ændre end andre love. Den danske grundlov er kun blevet ændret få gange, siden den blev vedtaget for mere end 160 år siden. Og sproget i mange af paragrafferne er ikke blevet moderniseret siden. Derfor er der i denne publikation nogle forklarende kommentarer til reglerne – forklaringerne finder du under de enkelte paragraffer.”

Okay, så argumentet for at lave ‘Min grundlov’ er, at den rigtige grundlov er fundamentet for vores demokrati, selvom grundloven faktisk ikke beskriver et demokrati. Det ville være mere korrekt at skrive, at “grundlovens regler er fundamentet for magtudøvelsen i vores samfund”.

Det andet argument for ‘Min grundlov’ er angiveligt at formidle teksten i et mere moderne sprog. Vi skal her huske, at når man formidler en tekst, så skal man fastholde betydningen i den oprindelige tekst. Ellers er det forvrængning og ikke formidling.

I kommentaren til grundlovens § 2 står i ‘Min grundlov’:

“Danmark regeres af en monark, dvs. en konge eller en dronning. Selv om monarken er regent, har vedkommende ikke nogen selvstændig magt.”

Der er ingen henvisning til andre steder i grundloven eller anden lovgivning, hvor der står, at monarken ikke har nogen selvstændig magt. Det er en påstand.

I kommentaren til grundlovens § 3 står i ‘Min grundlov’:

“Ifølge grundloven har regenten og Folketinget i fællesskab magten til at lovgive. Men helt sådan er det ikke i virkeligheden. I praksis er det nemlig regeringen og Folketinget, som bestemmer, hvordan lovene skal se ud. Regenten skriver dem bare under. Regenten skal føre lovene ud i livet – har den udøvende magt. I dag betyder det blot, at regenten rent formelt udnævner ministrene i en regering. Derefter er det i praksis ministrene og deres ministerier, der sørger for, at lovene bliver overholdt.”

Formidlingen (eller forvrængningen) handler her igen om at nedtone regentens magt i forhold til, hvad der faktisk står i grundloven. Vi skal som folk tro, at regenten er en slags passiv underskriftsmaskine uden selvstændig magt og indflydelse, selvom lovteksten siger det stik modsatte.

Det er svært udefra at vurdere, hvor meget real magt kongen faktisk har i dagens Danmark, og præcis hvordan den magt bliver udøvet. Der kan dog ikke herske tvivl, om kongen har en gigantisk formel magt givet i grundloven.

Konspirationsteorien om kongemagten

Der er formentlig en eller anden grad af sandhed i konspirationsteorien om, at kongehuset aldrig har sluppet magten helt. De har tværtimod sikret den i grundloven. De har desuden sikret sig mod oprør ved langvarig propaganda, bl.a. i form af publikationen ‘Min grundlov’, der skal overbevise danskerne om, at (1) Danmark er et demokrati (selvom grundloven siger det modsatte), (2) grundloven er utrolig svær at lave om på (selvom besvær er et utroligt dårligt argument for ikke at indføre demokrati) og (3) kongehuset består af nogle hyggelige kransekagefigurer, der tilsyneladende aldrig beskæftiger sig med noget alvorligt, hvilket giver en falsk bekræftelse af sandheden af pkt. 1. Det er i hvert fald en konspirationsteori, som er evidensbaseret.

Mig bekendt er der ikke andre danske love, der i en så ekstrem grad skal fortolkes direkte modsat lovteksten. Det kunne selvfølgelig godt være, at det var almindelig praksis i dansk lov, at man skrev og vedtog selve lovteksten på én måde, som så skulle tolkes modsat.

Det efterlader os med spørgsmålet: Er opfattelsen ‘Danmark er et demokrati’ den mest udbredte illusion i det danske folk?

Relateret:


Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe to get the latest posts to your email.

0 0 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading