Basal meditation: de tre aspekter

Denne figur illustrerer de tre aspekter ved basal meditation: koncentration, mindfulness og kærlig-venlighed.

Basal meditation

Koncentration er fokusering af opmærksomheden i ét fokus i lang tid ad gangen. Mindfulness er fuld accept af alle bevidsthedsfænomener, præcis som de er fra øjeblik til øjeblik. Kærlig-venlighed er dybtfølt godhed og ubetinget kærlighed. De tre aspekter forstærker hinanden og er forudsætninger for hinanden.

Når jeg guider mennesker i meditation, så starter jeg altid med basal meditation, før vi evt. går videre til andre meditationsformer såsom krammemeditation/berøringsmeditation. 20-30 minutter er en passende varighed, hvor de fleste begyndere kan være med, uden det føles som alt for lang tid. Det kan f.eks. være 10 minutters meditation på åndedrættet (udvikler koncentration) efterfulgt af 10 minutters meditation på bevidsthedsstrømmen (udvikler mindfulness) og til sidst 10 minutters meditation på kærlig-venlighed.

Stressreduktion fremmer basal meditation

Nu om stunder i vores del af verden bruger vi mindfulness og meditation som mentale værktøjer til at reducere stress, så vi kan klare det moderne, hektiske liv og arbejde. I den oprindelige buddhistiske sammenhæng var budskabet omvendt: reducer stress i dit liv så du får overskud til at meditere. Meditation kræver disciplin og en aktiv indsats. Det er ikke en afslapningsteknik, selvom stressreduktion ofte er en dejlig bivirkning.

Buddhas budskab om, at vi først skal reducere stress fremgår tydeligt i Den Ædle Ottefoldige Vej, der er fundamentet i buddhismen. Det er især de sidste veje, der peger direkte på meditation. De forudgående veje handler om livsetik, der reducerer stress og skaber overskud, så det bliver muligt at meditere og derigennem opnå indsigt og oplysning. Buddhas konkrete råd om stressreduktion før meditation omfatter bl.a.:

  • Ret sindelag: fri for begær, ond vilje og voldelig mentalitet. Begær er ikke kun seksuelt begær. Det er alle former for begær, herunder også begær efter penge, materielle ting og anerkendelse. Det begær er fundamental drivkraft for de fleste i Danmark og en fundamental årsag til stress. Dette råd handler også om at være i nogle omgivelser og i et fællesskab med andre mennesker, der fremmer meditation. Og så handler det om at lade være med at drikke ånden væk med alkohol.
  • Ret tale: det modsatte af løgn, ukvemsord, sladder og ligegyldig smalltalk. Ja, Buddha var også kommunikationsrådgiver.
  • Ret handling: det modsatte af forkert handling, som er drab, gøre skade, stjæle og et usundt liv.
  • Ret levebrød: det modsatte af forkert erhverv, som omfatter bedrageri, forførelse, bondefangeri, udnyttelse og drab. Buddha mente, at man skal lade være med at have flere ting end dem, der er nødvendige for at opretholde livet.

Frigør tid og energi til meditation

Oversat til moderne danske forhold så handler det altså om at tage sine livsværdier op til revision. Du kan f.eks. reflektere over arbejdsliv, hamsterhjul, familieliv, alkoholkultur, misbrug, materialisme, kapitalisme, medieforbrug, etik, relationer, kommunikation, krig, propaganda, økonomi, mad, motion, sex og i det hele taget alt, du oplever som pres i din hverdag. Reducer stressen i dit liv, så du får tid og energi til at meditere.

 

:: Holistisk sundhed med Per Brændgaard

%d bloggers like this: