Bevidst ernæring

Målet med ernæringsvejledning er at udvikle klientens ernæringsbevidsthed

Bevidst ernæring er at være bevidst om alle ernæringsmæssige behov, at bruge bevidstheden som den centrale ressource og derigennem foretage aktive til- og fravalg i retning af optimal ernæring.

Ernæring er mere end kost og næringsstoffer. Bevidst ernæring omfatter bevidsthed om alle fysiske, mentale og sociale ernæringsbehov og deres indbyrdes samspil. Der er tale om et ernæringsmæssigt behov, når det er et fundamentalt behov med samme type dynamik som behovet for mad og næringsstoffer:

 • du kan få for lidt,
 • du kan få for meget,
 • der er en zone for optimalt indtag,
 • du mærker sult, når du er i underskud,
 • du mærker mæthed, når du har fået dækket behovet,
 • der er depoter, du kan tære på i perioderne mellem indtag,
 • du bliver sulten igen, når indtaget er brugt,
 • der opstår nydelse, når du indtager den næring, man har brug for,
 • nydelsen forsvinder og der opstår velvære, når du er blevet tanket op,
 • det er ikke enten/eller sundt eller usundt,
 • alle indtag er relative, dvs. enten mere, mindre eller lige så nærende sammenlignet med det, du plejer eller det, du ellers ville have valgt

Eksempler på fysisk sult og næring:

 • mave-madsult: optimale mængder af mad med optimal timing
 • mave-sansesult: optimal variation af mad til optimalt indtag af alle næringsstoffer
 • lækkersult: optimal tilfredsstillelse af hjernens behov for nydelse
 • tørst: optimale mængder af drikkevarer med optimal timing
 • kaffe-tørst: optimal mængde og timing af kaffe/koffein
 • hud-sult: behov for berøring, nærhed og oxytocin
 • motions-sult: behov for bevægelse
 • sex-sult: behov for seksuel nydelse
 • søvnighed: behov for søvn
 • træthed: behov for hvile
 • lys-sult: behov for sol, lys og D-vitamin
 • stilheds-sult: behov for fravær af sanseindtryk
 • natur-sult: behov for at være i naturen
 • etc.

Eksempler på mental sult og næring:

 • aktivitets-sult: behov for mental aktivitet, udfordring og udvikling
 • afslapnings-sult: behov for mental ro og hvile
 • underholdnings-sult: behov for underholdning
 • etc.

Eksempler på social sult og næring:

 • menneske-sult: behov for samvær med andre mennesker
 • nærheds-sult: behov for at være helt tæt på andre mennesker
 • aleneheds-sult: behov for at være alene
 • anerkendelses-sult: behov for at blive set og hørt
 • kærligheds-sult: behov for at elske og blive elsket
 • etc.

Der er meget overlap og samspil mellem de forskellige former for sult.

Mange ernæringsmæssige problemer i vores del af verden nu om stunder skyldes mangel på bevidsthed om, hvad man egentlig er sulten efter. Vi spiser i stedet for at sove. Vi spiser i stedet for at være sammen. Vi spiser i stedet for at stresse ned på andre måder. Og så videre. Bevidst og bæredygtig ernæring omfatter selvransagelse, så vi bliver bedre til så direkte som muligt at dække vores forskellige behov hele vejen rundt.

Alle mennesker (med få undtagelser såsom svært psykotiske) har evnen til at være bevidst. Når vi slår autopiloten fra og lader bevidstheden med kærlighed, så har vi det, der skal til for at tage små skridt i retning af bedre ernæring og mere sundhed. Det centrale er selve intentionen om at ville være bevidst og kærlig. Derefter gælder det så bare om at huske at være det så ofte som muligt — og være venlig ved sig selv, når autopiloten og fjendtligheden tager over indimellem.

Det overordnede mål med al ernæringsvejledning er at udvikle klientens ernæringsbevidsthed. Det er den bevidsthed, der gør det muligt for klienten at mærke og tilfredsstille de mange forskellige ernæringsmæssige behov. Det er også ernæringsbevidsthed, der gør det muligt at foretage bevidste valg i retning af bedre ernæring i hverdagen.