Bevidsthed

Gennem mange års meditation og spirituelle studier fik jeg i 2019 det store gennembrud: Jeg indså min sande natur som ånd. Det vil jeg gerne formidle videre og inspirere andre til. Derfor holder jeg en gang om ugen et åbent foredrag med meditation med fokus på bevidsthedsudvikling.

Flere forskellige veje kan føre til spirituel indsigt. Min vej har bestået i en kombination af buddhisme, kristendom, taoisme og shamanisme. Jeg er meget oplevelsesorienteret i min tilgang til spiritualitet, og jeg foretrækker at tale ud fra mine personlige erfaringer i stedet for tør teori. Og så handler det om konkrete teknikker, metoder og redskaber, der kan integrere spiritualitet i en helt almindelig hverdag.

Kontakt mig, hvis du ønsker at booke en samtale eller et foredrag. Eller mød op til et åbent arrangement.