Biografi

Jeg blev født den 14. maj 1971 i Silkeborg som den førstefødte søn af Lis og Vagn i en søskendeflok på tre.

Min interesse for ernæring og sundhed startede, da jeg var 16 år i mit første år på Silkeborg Gymnasium i 1987.

Efter gymnasiet havde jeg først et halvt år som skovarbejder i Silkeborg Kommune, hvorefter jeg i 1991 flyttede til Sorø for at studere til ernærings- og husholdningsøkonom (nu professionsbachelor i ernæring og sundhed) på Ankerhus Seminarium i Sorø (nu Professionshøjskolen Absalon). Jeg blev derefter, i 1994, ansat som ernæringskonsulent på Forskningsinstitut for Human Ernæring på KVL (nu Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet), og jeg fik min første kunde som selvstændig konsulent.

I 1995 begyndte jeg at mærke lysten til at formidle, og jeg fik mit første job som freelance skribent for bladet Workout & Fitness. I de følgende år blev jeg også freelance skribent for bl.a. Euroman, Eurowoman, Alt for Damerne, I Form, Femina, Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten, DR, Netdoktor, Dit Lægemagasin, Samvirke og Ernæringsrådet. Det var også i 1995, at jeg begyndte at blive booket til foredrag rundt omkring i landet.

Slutningen af 1990’erne var en meget arbejdsom periode. Samtidig med at jeg arbejdede tog jeg overbygningsuddannelsen til cand.scient. i human ernæring på KVL (nu Københavns Universitet). Jeg blev kandidat i 1999 og havde forinden fået tildelt et ph.d.-stipendiat. Det valgte jeg dog at forlade efter kort tid for i stedet at gå i retning af formidling og kommunikation.

Jeg udgav min første bog, Spis som du vil, på Nyt Nordisk Forlag i 2000. Samme år blev jeg ansat i PR-bureauet Mannov som ernærings- og kommunikationsrådgiver.

I 2003 skiftede jeg fra Mannov til Suhrs (nu en del af Københavns Professionshøjskole) for at arbejde med udvikling og markedsføring af uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Jeg fungerede også som underviser og specialevejleder på uddannelsen.

I 2006 skiftede jeg videre fra Suhrs til Ankerhus som ekstern konsulent ligeledes med fokus på udvikling og kommunikation. Siden da har jeg primært været selvstændig, dog med perioder som ansat på først At Work Skolen (2014-15) som underviser, udvikler og leder af Center for Bevidst Sundhed og siden Suhrs Højskole (2016-17) som højskolelærer i faget Sundhed & Ernæring.

Det var også i 2006, at jeg mødte psykolog og meditationslærer Uffe Damborg, som jeg udviklede konceptet Mindful Spisning sammen med. Det førte også til talrige kurser samt udgivelsen af en bog på dansk og en på engelsk om Mindful Spisning.

I 2008-2011 havde jeg et omfattende samarbejde med Sundhedsstyrelsen om at udvikle og formidle Små Skridt som en selvhjælpsmetode mod overvægt. Resultatet blev bl.a. udgivelsen af to bøger (Små skridt til vægttab – der holder og 10 veje til vægttab).

Fra 2010 til 2016 var jeg tilknyttet projekter på Center for Forskning i Eksistens og Samfund på Sociologisk Institut på Københavns Universitet med fokus på et mindfulness-baseret tilbud til mennesker med helbredsskadelig overvægt. I denne periode var jeg også underviser for Lægeforeningen med fokus på små skridt og mindfulness i relation til overvægt, kost, motion og livsstilsændring.

I 2015 begyndte jeg at være åben om min egen uperfekte sundhed for at inspirere andre til sundhed i livet, som det er. Jeg har desværre stor personlig erfaring med livets mørke sider. Men alt det har jeg fået kastet lys over, og jeg har nu integreret det i min egen måde at være sund på.

I 2016 begyndte jeg at interessere mig for politik og propaganda. Jeg rev simpelthen to år ud af kalenderen for at grave helt til bunds i nogle af historiens største bedrag, og hvad vi som almindelige borgere kan gøre for at vende skuden. Det første til bogen FRI – En personlig beretning om illusionernes lænker.

I 2018 blev jeg udsat for et forsøg på karaktermord i forbindelse med en #MeToo-sag. Det er skræmmende så let, det er at ødelægge en mands navn, liv og arbejde med en falsk anmeldelse om voldtægt. Det er tilsyneladende umuligt at blive renset, selvom man bliver pure frifundet for alle tiltaler ved Landsretten.

I mit tilfælde blev jeg hængt ud i medierne og på Facebook for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en 29-årig kvinde i forbindelse med krammeterapi. Da jeg ikke troede, at det var min opgave at bevise min uskyld, da man jo er uskyldig indtil det modsatte er bevist, så tog jeg ikke sagen alvorligt, før Københavns Byret idømte mig 14 måneders fængsel alene baseret på en kvindes løgnehistorie.

Derefter startede den mest surrealistiske periode i mit liv, hvor jeg og min nye forsvarsadvokat (Mette Grith Stage) skulle bevise, at jeg ikke havde gjort det, som kvinden påstod. Det var omvendt bevisbyrde i modstrid med alle retsprincipper. Det lykkedes os at bevise, at kvinden IKKE havde været min klient (det var en privat date), og at kvinden aktivt havde sagt ja til sex. Med andre ord: Det perfekte samleje også efter indførelsen af den kommende samtykkelov. Jeg blev derfor frifundet med dommerstemmerne 6-0 i Østre Landsret den 16. april 2019.

Læs mit CV for mere information om min profil og baggrund