Archive | Spiritualitet-blog RSS feed for this section

Vejen gennem kognitiv dissonans

29 mar

Kognitiv dissonans er det mentale ubehag, der opstår, når ny information sætter spørgsmålstegn ved vores grundlæggende antagelser om verden. Hvis du ønsker fundamental personlig eller politisk transformation, så er der ingen vej udenom kognitiv dissonans: vejen går igennem ubehaget. Her er mindfulness en vigtig ressource. Bevidst nærvær med fuld accept og kærlig-venlighed fra øjeblik til […]

Sådan bliver du rig på en dag

24 mar

Sådan bliver du rig ved hjælp af taoistisk filosofi; brug en dag på at reflektere over disse enkle visdomsord: “Den, der ved, at han har nok, er rig.” Citatet er fra Tao Te Ching, som er den mindst 2300 år gamle grundbog i taoisme. Hvis du finder ud af, at du allerede har nok, så […]

Kramning som spirituel praksis

23 mar

Der findes mange slags kram. På det dybeste plan kan man bruge kramning som en spirituel praksis. Hvordan det? Kramning er et billede på kærlig-venlighed (Buddha) og næstekærlighed (Jesus) — dvs. åndelig kramning af sig selv og af andre; kramning som en måde at være i verden på Kramning er også et billede på at […]


%d bloggers like this: