Copenhagen Cuddle Club / Københavns Krammeklub

Copenhagen Cuddle Club — Cuddle events in Copenhagen

Copenhagen Cuddle Club is a members club for men and women that like to cuddle.

Cuddling is conscious physical contact in a loving-kind way without sex.

We arrange cuddle parties and meet-ups, and we help members find new cuddle friends.

All events are held various places in Copenhagen.

Membership is free. Events cost 100 DKK each.

Apply for membership: Fill out the online formula. When your membership is approved you will receive invitations to coming events by email.

Copenhagen Cuddle Club on Facebook

Ethics for Copenhagen Cuddle Club


Københavns Krammeklub — Krammeevents i København

Københavns Krammeklub er en medlemsklub for mænd og kvinder, der kan lide at kramme.

Kramning er bevidst fysisk berøring på en kærlig-venlig måde uden sex.

Vi arrangerer fester og cafemøder, og vi hjælper medlemmerne med at finde nye krammevenner.

Alle arrangementer foregår forskellige steder i København.

Det er gratis at være medlem af KKK. Det koster 100 kr. at deltage i et event.

Ansøg om medlemskab: Udfyld online formularen. Når dit medlemskab er godkendt, vil du modtage invitationer til kommende arrangementer via email.

Københavns Krammeklub på Facebook

%d bloggers like this: