Dana-donation

Dana betyder gavmildhed. Det er et buddhistisk princip, der har støttet formidlingen af Buddhas lære i mere end 2000 år.

Ifølge Buddha er gavmildhed (eller at dele hvad man har) en fundamental del af et spirituelt liv. Det at give udvikler evnen til at give slip, drage omsorg og anerkende forbundetheden mellem os alle. Dana gør, at den spirituelle undervisning bliver tilgængelig for alle samtidig med, at underviseren kan overleve, trives, udvikle og fortsætte med at undervise.

Dana betyder, at undervisningen er gratis, da den er uvurderlig. I stedet for betaling af en fast pris opfordres deltagerne til at praktisere gavmildhed ved frivillig donation.

[highlight]Princippet er, at hver enkelt betaler efter udbytte og økonomisk formåen.[/highlight] Man er derfor kun etisk forpligtet til at give, hvis man har noget at give, og hvis man har fået noget ud af det. Hvis undervisningen har været dårlig, eller hvis man er fattig, så må man ikke betale.

Jeg gør brug af dana-princippet til finansiering af de arrangementer og aktiviteter, der primært er spirituelle. Det omfatter nogle af mine arrangementer med meditation, mindful spisning og mindful kramning. Det er muligt at donere efter hvert arrangement, ligesom jeg også modtager større donationer fra personer, der ønsker at støtte min spirituelle undervisning i meditation, mindful spisning og mindful kramning. Donation er derfor ikke kun for ens egen skyld men også for at støtte sagen mere generelt. Det er donation fra rige, gavmilde individer, der den dag i dag fortsat sikrer udviklingen af moderne meditationscentre med dygtige undervisere over alt i verden. Vi er ikke rigtig vant til den form for økonomi i Danmark, men vi kan jo øve os på det.

Dana-donation til kramning

Mindful kramning er en spirituel praksis, der fremmer fred, kærlighed og harmoni i verden. Noget af min undervisning i mindful kramning er drevet af dana-donation.

Donation foregår kontant og anonymt i dana-kassen i forbindelse med arrangementer.

Her er forslag til beløb.

Dana-guide2

Donationen er ikke betaling for at deltage i den enkelte workshop. Det er en samlet støtte til undervisningen og sagen.

Beløbene skal kun betragtes som vejledende i en kultur, der ikke er vant til denne form for økonomi. Betalingen er 100 % frivillig, og det er ikke et krav, at man betaler som angivet. På den anden side, så er dana ikke det samme som gratis.