Holistisk Sundhed: et nyt sundhedskoncept

Holistisk Sundhed er et nyt sundhedskoncept udviklet af cand. scient. Per Brændgaard.

Sundhedsbegrebet er baseret på verdenssundhedsorganisationen WHOs originale definition af sundhed fra 1948: Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; sundhed er en tilstand af optimal fysisk, mental og social velvære.

Holistisk Sundhed á la Brændgaard er sundhed med bevidsthed. Konceptet kombinerer det bedste fra konventionel sundhed (inkl. videnskab og evidens) med det bedste fra alternativ sundhed (inkl. helhed og bevidsthed).

Sundhed som velvære er udvidet til at omfatte både velvære, energi, fred og frihed. Den udvidede forståelse fremhæver energi til liv og arbejde som den centrale ressource hos sunde mennesker. Det fremhæver også fred og frihed som etiske værdier i mål og midler.

Mental, fysisk og social sundhed er udvidet til også at omfatte livsstilsmæssig, økonomisk, politisk, seksuel og spirituel sundhed.

Holistisk Sundhed i praksis er målrettet den enkelte persons udvikling af sundhedsbevidsthed via viden, vejledning og meditation – uden nogen som helst form for tvang.

Holistisk Sundhed handler derfor med lidt andre ord og samlet set om at øge den enkeltes bevidsthed om velvære, energi, fred og frihed i fysik, mentalitet, socialitet, livsstil, økonomi, magt, sex og ånd.

Det er så op til den enkelte kursist selv at vælge, hvordan og hvorvidt denne sundhedsbevidsthed skal omsættes til konkret sundhedsfremmende handling og forandring i hverdagen. Denne del kan også indgå i samtaler om holistisk sundhed, men kun med forslag og eksempler og aldrig med kommandoer, da det, der er en sund kurs for den ene, kan være en usund kurs for den anden. Holistisk Sundhed er sundhed med frihed – herunder frihed til at være sund på forskellige måder.

Wiki: Holistisk Sundhed

Oplysning om sundhed, eksistens og politik