Det tredobbelte KRAM

De fleste sundhedsprofessionelle og mange sundhedsbevidste borgere har hørt om KRAM som forkortelsen af livsstilsfaktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Det er fire vigtige livsstilsfaktorer, men der mangler flere faktorer, der sjovt nok alle begynder med S. F.eks. slankhed, stress, søvn, stoffer, sol, sod, stoffer, sex, social sundhed og psykisk sundhed. Ja, okay, “psykisk” begynder så ikke helt med s…

Så KRAM burde faktisk hedde KRAMS for at inkludere hele livsstilen.

Men livsstils-KRAMS det er ikke nok. Det er nødvendigt med et dobbelt kram. Formålet med det sædvanlige KRAM er forebyggelse via individuelle livsstilsændringer. Det skal suppleres med sundhed i et livsperspektiv, dvs. det man kalder sundhedsfremme. Eksperter i det har foreslået, at det andet KRAM kunne stå for Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. Dette andet KRAM er forudsætningen for det første KRAM.

Det hele kunne efter min mening med stor fordel suppleres med et mindfulness-KRAM: Koncentration, Respons, Accept og Metta. Både individer, grupper og organisationer har brug for det. Så vi bør faktisk arbejde med et tredobbelt kram.

Skriv et svar