Donationsbaseret undervisning

Jeg kræver ingen betaling for min undervisning i meditation, så længe undervisningen har et spirituelt sigte om at fremme menneskelig forbundethed, universel kærlighed og fred i verden.

Jeg modtager dog gerne frivillig donation til mit spirituelle arbejde med meditationsundervisning. Donationer fra mennesker, der har overskud gør det muligt for mig at hjælpe mennesker, der har underskud.

Jeg henviser i øvrigt til det gamle, buddhistiske princip ‘dana’, hvor hver enkelt donerer frivilligt og i forhold til udbytte og økonomisk formåen.

Priser