Er du klar til en tur i retten?

Hvis du ikke tror på, at Danmark nu er et sundhedsfascistisk diktatur, så bør du nærlæselæse Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Den blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. marts 2020.

Her er nogle af de de facto sundhedsfascistiske bestemmelser i den nye lov:

 1. Magten flyttes fra en gruppe af personer (epidemikomissionen) til én person (sundheds- og ældreministeren). En minister behøver som bekendt ikke at være valgt af folket og er i følge Grundloven kun ansvarlig overfor kongen.
 2. Ministeren får magten over samtlige myndigheder inkl. politiet og Forsvaret til at indføre foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
 3. Borgere kan tvinges til undersøgelse, behandling, indlæggelse og isolation. Indlæggelse/isolation behøver ikke være på et hospital. Det kan være på et andet “egnet sted”. Politiet og militæret kan sættes ind for at tvinge folk.
 4. Den ellers grundlovssikrede forsamlingsfrihed kan fjernes. Det har vi allerede set udført.
 5. Private hjem kan invadere private hjem uden retskendelse. Justitsministeren skal dog med ind over dette.
 6. Politiet har frie beføjelser til at udøve den nødvendige magt for at tvinge folk til at makke ret om alle corona-regler.
 7. Områder kan afspærres og al ind- og udgang kan kontrolleres.
 8. Borgere kan tvinges til at blive vaccineret mod deres vilje.
 9. Folk kan forbydes adgang til transportmidler kan efter aftale med transportministeren. Det er det, der udnyttes nu med kravet om mundbind i offentlig transport.
 10. Private virksomheder har ikke længere råderet over deres lokaler, hvis der er offentlig adgang. Det betyder, at alle erhvervsvirksomheder, der er baseret på offentlig adgang – f.eks. af kunder – til deres lokaler er i kronisk trussel mod lukning eller begrænsning. Det er noget af en økonomisk usikkerhed at skulle leve med for en virksomhed.
 11. Besøg til offentlige hospitaler og plejehjem kan reduceres. Den regel har vi allered set udfoldet.
 12. Samtlige andre love om det offentlige og privates rettigheder kan overmandes, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.
 13. Der kan indføres regler for at sikre forsyningen af varer, som ligner kommunistisk planøkonomi.
 14. Offentlige institutioner kan tvinges til at lukke. Det har vi også allerede set udført.
 15. Private kan tvinges til at sælge deres private ejendom til staten.

DET JURIDISKE SLAG

Det bliver interessant, når der begynder at komme retssager med borgere, der nægter at overholde denne sundhedsfascistiske lovgivning. Det kan ikke vare længe. Især ikke med det nye påbud om mundbind.

Det juridiske slag kommer til at stå mellem den nye lovgivning og den gamle grundlov fra 1953, der jo bl.a. sikrer vores basale frihedsrettigheder – men som også klar definerer, at det er kongen, der har den udøvende magt, så Danmark er ikke og har aldrig været et demokratisk folkestyre.

Den nye lovgivning er også i klar modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Er du klar til at tage en tur i retten for at forsvare din frihed? Eller vil du bare sige mæh, tage dit mundbind på, holde din kæft og lade dig stikke i skulderen af Bill Gates’ vaccine?

Er dine nosser (eller æggestokke) store nok til at kæmpe imod dette globale overgreb på menneskeheden?