Ernæring og sundhed á la Brændgaard

Peer Brændgaard (f. 1971) har i en årrække arbejdet med udvikling, undervisning og vejledning på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed – både på Suhr’s (nu Københavns Professionshøjskole) og Ankerhus (nu Professionshøjskolen Absalon). Han er i øvrigt selv uddannet fra Ankerhus i 1994 (dengang hed uddannelsen ernærings- og husholdningøkonom) med kandidatoverbygning i human ernæring fra Københavns Universitet fra 1999.

Ernæringskommunikation, -innovation og -terapi

Peer Brændgaard er specialist i ernæringskommunikation samt ernæringsterapi mod overvægt og overspisning.

Han har omfattende erfaring med at formidle kompleks ernæringsvidenskab på en letforståelig og konkret brugbar måde til ikke-eksperter.

Som ernæringsterapeut arbejder han med samspillet mellem ernæring og psyke med særligt fokus på at hjælpe mennesker, der døjer med overvægt og/eller overspisning.

Brændgaard har på egen hånd og i samarbejde med andre udviklet nye ernæringskoncepter, bl.a. Små Skridt, Mindful Spisning og Deltameditation.

Ernæring og sundhed med helhed

Det særlige ved Brændgaards tilgang til ernærings- og sundhedsområdet er helhed eller holisme. Sundhed er helhed, ligesom et menneskes ernæring ikke er bedre end det svageste led i den samlede helhed.

Det, der ofte går galt, indenfor ernæring og sundhed er, man tillader et enkelt element at fylde så meget, at der undertrykker de andre dele, hvorved den samlede sundhed bliver reduceret og den samlede risiko for sygdom bliver forøget.

Peer Brændgaard brænder for at formidle sundhed med helhed, frihed og bevidsthed. Han formidler Holistisk Sundhed i Sundhedsbloggen, ligesom han tilbyder individuel vejledning om hele sundheden til private klienter egen praksis.

Holistisk Sundhed er et nyt sundhedskoncept udviklet af Brændgaard med afsæt i erfaringer fra arbejdet med ernæring og sundhed i praksis. Det omfatter udvikler af hele sundheden med fokus på det svageste led. Det er ineffektivt at styrke de led i en kæde, der i forvejen er stærke – og sundhedskæden indeholder mange flere led, end de fleste tror.

Holistisk Sundhed omfatter både fysisk, mental og social sundhed samt alle KRAMS-faktorerne. KRAMS er en forkortelse for Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Supplerende sundhedsfaktorer såsom stress, søvn, sex og sol.

I praksis handler Holistisk Sundhed i vid udstrækning om at udvikle den enkeltes sundhedsbevidsthed via guidet meditation, de rigtige spørgsmål, coaching og samtale. Udvikling af bevidsthed er nødvendigt for at gøre bedst mulig brug af den individuelle valgfrihed på vejen til mere sundhed. Bevidsthed er formentlig den faktor indenfor ernæring og sundhed, der er mest overset.


Mere:

Om Peer Brændgaard

Fra ernæring og sundhed til holistisk sundhed