Fælles fokus: Et politisk manifest

Denne side indeholder et konkret forslag til formulering af et fælles politisk manifest med budskaber og formål, som så mange som muligt i det systemkritiske miljø i Danmark kan være enige om.

Annonce:

Formålet er at styrke sammenholdet på tværs af forskellige grupper og øge fokus på alt det, vi er enige om at arbejde for med henblik på at samle kræfterne i fælles fokus.


Version 1.3 udgivet 29.12.2022 kl. 16:54

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.
 11. BEDRE RETSSIKKERHED. Flere sager tyder på, at der er store problemer med retssikkerheden i Danmark for systemkritikere, forældre i forbindelse med børnesager og for mænd i MeToo-sager. Der skal rettes op på dette og systemets ofre skal have større erstatninger.
 12. STOP MISBRUG AF BØRN. Børn skal beskyttes mod voksnes seksualitet, herunder især pædofili, ligesom organiseret misbrug af børn af efterretningstjenester og blandt magteliten skal stoppes. Børn skal heller ikke misbruges i folkeskolens tiltagende inhumane ensretning.
 13. FREDELIG, ÅNDELIG OG INTELLIGENT MODSTAND. Det, der foregår nu, er reelt 3. Verdenskrig, som den globale elite fører mod det globale, frihedselskende folk. Krigen kan kun vindes, hvis vi insisterer på at være fredelige, bruge vores intelligens (herunder undgå at falde i konspirationstænkningens fælder) og forene vores forskellige åndelige perspektiver i Det Sande Lys og kampen mod Mørket (herunder Det Falske Lys).

Version 1.2 udgivet 28.12.2022 kl. 17:29

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.
 11. BEDRE RETSSIKKERHED. Flere sager tyder på, at der er store problemer med retssikkerheden i Danmark for systemkritikere, forældre i forbindelse med børnesager og for mænd i MeToo-sager. Der skal rettes op på dette og systemets ofre skal have større erstatninger.
 12. STOP MISBRUG AF BØRN. Børn skal beskyttes mod voksnes seksualitet, herunder især pædofili, ligesom organiseret misbrug af børn af efterretningstjenester og blandt magteliten skal stoppes. Børn skal heller ikke misbruges i folkeskolens tiltagende inhumane ensretning.

Version 1.1 udgivet 23.12.2022 kl. 14:51

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.

Version 1.0 udgivet 17.12.2022 kl. 11:01

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.

Du er velkommen til at kommentere og komme med forslag til ændringer eller tilføjelser.

Cover: Unsplash.com (Cameron Ballard)

Politik per Brændgaard

Annonce:
0 0 votes
Brugervurdering
7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x