Fælles fokus: Et politisk manifest

Denne side indeholder et konkret forslag til formulering af et fælles politisk manifest med budskaber og formål, som så mange som muligt i det systemkritiske miljø i Danmark kan være enige om.

Formålet er at styrke sammenholdet på tværs af forskellige grupper og øge fokus på alt det, vi er enige om at arbejde for med henblik på at samle kræfterne i fælles fokus.


Version 1.3 udgivet 29.12.2022 kl. 16:54

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.
 11. BEDRE RETSSIKKERHED. Flere sager tyder på, at der er store problemer med retssikkerheden i Danmark for systemkritikere, forældre i forbindelse med børnesager og for mænd i MeToo-sager. Der skal rettes op på dette og systemets ofre skal have større erstatninger.
 12. STOP MISBRUG AF BØRN. Børn skal beskyttes mod voksnes seksualitet, herunder især pædofili, ligesom organiseret misbrug af børn af efterretningstjenester og blandt magteliten skal stoppes. Børn skal heller ikke misbruges i folkeskolens tiltagende inhumane ensretning.
 13. FREDELIG, ÅNDELIG OG INTELLIGENT MODSTAND. Det, der foregår nu, er reelt 3. Verdenskrig, som den globale elite fører mod det globale, frihedselskende folk. Krigen kan kun vindes, hvis vi insisterer på at være fredelige, bruge vores intelligens (herunder undgå at falde i konspirationstænkningens fælder) og forene vores forskellige åndelige perspektiver i Det Sande Lys og kampen mod Mørket (herunder Det Falske Lys).

Version 1.2 udgivet 28.12.2022 kl. 17:29

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.
 11. BEDRE RETSSIKKERHED. Flere sager tyder på, at der er store problemer med retssikkerheden i Danmark for systemkritikere, forældre i forbindelse med børnesager og for mænd i MeToo-sager. Der skal rettes op på dette og systemets ofre skal have større erstatninger.
 12. STOP MISBRUG AF BØRN. Børn skal beskyttes mod voksnes seksualitet, herunder især pædofili, ligesom organiseret misbrug af børn af efterretningstjenester og blandt magteliten skal stoppes. Børn skal heller ikke misbruges i folkeskolens tiltagende inhumane ensretning.

Version 1.1 udgivet 23.12.2022 kl. 14:51

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.
 5. TREDELING AF MAGTEN. Det demokratiske ideal om klar adskillelse mellem den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal håndhæves i Danmark via ny grundlov og omstruktureringer, så bl.a. domstolene ikke længere er underlagt Justitsministeriet.
 6. FORBUD MOD HEMMELIGE NETVÆRK. Det er et demokratisk problem, at landets mest magtfulde personer er organiseret i okkulte foreninger med hemmelige medlemslister, såsom Frimurerlogen. Folket har ret til at vide, hvem der er medlem af hvad.
 7. FRIHED TIL DANMARK. Danmarks selvstyre er truet af samarbejde med globalistiske og ofte udemokratiske organisationer som EU, WHO og World Economic Forum. Danmark skal tage selvbestemmelsen tilbage som led demokratiseringen.
 8. STOP TEKNOKRATI. Fusionen af biosikkerhed (inkl. corona og klima), teknologi, overvågning og centralbank digital valuta (CBDV) udgør en stor trussel for folkefriheden. Den teknologiske udvikling skal bruges til at øge og ikke reducere frihed.
 9. RETFÆRDIGE PENGE. Det nuværende pengesystem står til at kollapse, og bagmændene taler om Den Store Nulstilling. Valget står mellem elitens ønske om det totalitære teknokrati forankret i CBDV og et nyt, retfærdigt pengesystem med frihed. Vi ønsker det sidste.
 10. STOP SUNDHEDSFASCISME. Hverken corona eller andre påståede eller reelle sundhedstrusler må nogensinde igen misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder – hverken via direkte eller via indirekte tvang.

Version 1.0 udgivet 17.12.2022 kl. 11:01

 1. STOP CORONABEDRAG. Coronarelaterede overgreb mod folket med vacciner, nedlukninger, restriktioner, mundbind, test og pas skal stoppe og aldrig genoptages. De ansvarlige skal efterforskes, retsforfølges og straffes for deres kriminalitet og sundhedsfaglige bedrag.
 2. FRED I EUROPA. Danmark skal holde op med at støtte krig og i stedet være et foregangsland for fred, også i forhold til Ukraine. Danmark skal tage rollen som fredsmægler, især via folk-til-folk-kontakt mellem bl.a. Danmark, Ukraine og Rusland.
 3. FRIHED TIL PRESSEN. Danmark har ikke en fri presse, selvom de fleste danskere tror det. Mediestøtten og støtten til DR fra staten skal fjernes, så pressen bliver fri af magthaverne til at udføre magtkritisk journalistik i stedet for propaganda.
 4. DEMOKRATI TIL DANMARK. Danmark er ikke et demokratisk folkestyre, selvom de fleste danskere tror det. Vi skal have en ny grundlov eller forfatning, der fjerner Kongens magt og giver den til Folket.

Du er velkommen til at kommentere og komme med forslag til ændringer eller tilføjelser.

Cover: Unsplash.com (Cameron Ballard)

Politik per Brændgaard

0 0 votes
Vurdering
Tilmeld
Besked om
7 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Saladin B
lørdag, 17 december 2022, 12:03 12:03

Uanset om der er hold i det eller ej, synes jeg pkt 4 skal slettes, eller være en hemmelig agenda, da jeg ellers tror at den for rigtig mange mennesker vil gøre det hele utroværdigt, som man kender det ved princippet om falske konspirationer..

Saladin B
lørdag, 17 december 2022, 12:20 12:20
Reply to  Saladin B

Synes også der skal være et punkt om st prisen på el lavet på sol og vind ikke skal sidestilles med prisen for el lavet på gas, hvis det skyldes EU må vil midlertidig bryde EU loven for at beskytte den danske under og middelklasse samt mindre erhverv
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/derfor-eksploderer-din-elregning-lige-nu

Last edited 5 months ago by Saladin B
Saladin B
lørdag, 17 december 2022, 12:21 12:21
Reply to  Saladin B

Pkt 4 kan vel omformuleres til “afskaf kongehuset” pg alt udemokratisk

Saladin B
søndag, 18 december 2022, 14:52 14:52

Umiddelbart tænker jeg at man skal passe på med at skrive løsningerne ind i manifestet, ændre grundloven er en selvfølge, og virker derfor overflødig. Museumsaktivitet er igen en løsning elle følge, som mange der måske er enige i første led, “afskaf kongehuset”, kan være uenige i, eller blive distanceret af, eksempelvis ved at opfatte det useriøst.. Men hvis pointen er at det skal være provokerende giver det jo god mening, og tænker at det nok er det som er meningen 😉

Anne Marie Hvid
lørdag, 17 december 2022, 15:33 15:33

Hej Peer – jeg synes, at det er et vigtigt og godt initiativ du har taget til at få skabt et manifest med fire enkle punkter, der kan samle de forskellige organisationer til noget fælles og overordnet. Mon ikke både Frihedslisten og JFK21 kan være eninge om indholdet ?

Hvis enkelpersoner også kunne skrive sig på uden at være medlem af nogen forening, ville det måske også kunne danne vægt.

Det formørkes hurtigt nu. Uden et samlende lys, intet håb.

Jeg vil i hver tilfælde gerne skrive under ( mit navn er hacket i facebook )

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x