Feedback – kurser

Tilbagemeldinger fra arrangører af kurser og workshops

“Det kan tydeligt mærkes, at Per har en pædagogisk uddannelse. Hans deltagerinvolvering er helt i top, han har respekt for deltagernes virkelighed og muligheder, og han arbejder med læring som en proces. Hans oplæg er levende og fyldt med eksempler og øvelser, der forstyrrer deltagerne og derved er med til at optimere læringsudbyttet.”
– Anne Tellerup, master i voksenuddannelse, kursusleder i Finansforbundet

”At være kursusleder sammen med Per B er en unik oplevelse, både fordi man får bibragt den viden, man har absolut brug for og en del viden, man ikke vidste, man havde brug for, og fordi man både får svar på sine mange spørgsmål, hvor svarene ligesom hele undervisningen – er sober, fagligt sundt funderet og anvendelige i hverdagen. Der er ikke for mange søjlediagrammer eller unødvendige grafer, alt unødvendigt er siet fra, også i Pers sprog, som er fløde for ens øregang. Måske ikke det heldigste billede i denne sammenhæng. Og dog, Pers undervisning går ud på, at intet er forbudt. Man lærer i stedet at undersøge med alle sanser, hvad det er, man ”har gang i” for at få svar på spørgsmålet ”Er det noget, jeg vil have”, eller kan det udskiftes med noget andet, der er bedre for min krop og som smager lige så godt?”
– Michala Eich, sygeplejerske, kursusleder i Lægeforeningen, formand for den tværfaglige uddannelse for personale ansat i almen lægepraksis i Region Hovedstaden

”Vi har haft glæden af at have Per Brændgaard som både foredragsholder og underviser, og har oplevet ham beskrive ”små skridt” på en tilgængelig, inspirerende og lærerig måde. Han fænger sit publikum med mange konkrete eksempler samt sit provokerende udtryk med vægt på den sproglige del af kostvejledningen.”
– Sheila Eva Skov, projekt- og teamleder, Familievægtskolen, Sundhedssekretariatet, Vordingborg Kommune

“Det der gør Per Brændgaards foredrag og kurser super gode og spændende er, at han har et rigt skatkammer af viden inden for sundhed og ernæring, som han gavmildt deler ud af. Han er opdateret på den nyeste viden. Kender til de psykologiske aspeter omkring livsstilændringer og er fuldstænding solidarisk med sine tilhørere/brugere. Han er “moderne” i sine holdninger på den gode måde. Kurserne er gennemstrømmet af opmærksomhed, viden, humør og indsigt –  og viften af mennesker Per vejleder er stor og mangfoldig, hvilket gør kurserne nuancerede, livlige og fulde af råd og viden som den enkelte umiddelbart kan bruge i sit eget liv”
– Better Lübbert, kunstner og aftenskoleleder, Hundested Aftenskole

“Tusind tak for et strålende foredrag/undervisning om Små Skridt. Jeg har kunnet bruge din undervisning i mit eget arbejde som sundhedskonsulent. Du forklarer på en fin måde med billeder. Det har for mig været med til at forenkle sundhedsbudskabet. Konceptet Små Skridt bruger jeg meget, når jeg afholder rygestopkurser. Det er virkeligt brugbart, når rygerne har brugt ressource-repertoiret på rygestoppet og vægten stiger uhæmmet. Du tydeliggør ansvaret for livsstilsændringen, f.eks. når du sætter de to formidlingsformer over for hinanden: Den sundhedspædagogiske og den moraliserende. Når jeg som sundhedskonsulent fornemmer ansvaret føres over på mig er det ofte formidlingsformen, der er ændret til en mere moraliserende form.”
– Jette Langhorn, sundhedskonsulent, Næstved Kommune

“Samarbejdet på vores kursus ‘Sundhedsfremme med fokus på stresshåndtering og arbejdsfastholdelse’ er særdeles frugtbart, da Per med fokus på mad med nærvær bidrager til kursisternes mindfulness-træning, og kursets mindfulness-træning bidrager til øget nærvær på mad-området. Desuden er indlæring af Små Skridt-metoden helt i tråd med, hvorledes kursisterne gerne skal forholde sig i forhold til livets øvrige områder og ikke mindst ved tilbagevenden i arbejde.”
Anne Grete Jensen, speciallæge i almen- og samfundsmedicin, MPH, Center for Arbejdsfastholdelse, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Region Hovedstaden

“Jeg oplever Pers tilgang til mennesket som værende meget autentisk. Han vender helt tilbage til det grundlæggende i livet som beror på, at vi alle har det frie valg; vi skal huske på, hvem vi er, og at vi alle hver dag og mange gange om dagen vælger. De valg er med til styre os i forskellige retninger, og nogen gange bliver det til usunde vaner og overvægt. Han ser vigtigheden i nærvær i livet, i det man gør, når man gør det. Han har skabt konceptet ’små skridt med mindfulness’ som for mig er en fantastisk positiv og nærværende måde at se livet på. Man starter, hvor man er, og går så med små skridt, leger med små forandringer, man skaber på vejen og i livet. Man øver sig på at være tilstede i livet.Han formidler på en utrolig nærværende, empatisk og humoristisk måde dette til os som tilhørere, og samtidig formår han at få mig som person til at se, hvorledes jeg selv kan være med til at give det her videre til hjælp for andre.
Per kan formidle viden, følelser, indsigt og nærvær, så man som tilhører føler sig helt grebet undervejs.
Små Skridt er ikke bare noget jeg formidler til mine patienter i lægepraksis. Det er noget, jeg bruger i livet selv. Jeg kan kun anbefale de kurser og foredrag, som Per afholder. Jeg ser frem til mit samarbejde med Per som kursusleder for Små Skridt-kurserne for praksispersonale i almen lægepraksis via Lægeforeningen.”
– Anette Feldthus, konsultationssygeplejerske, kursusleder i Lægeforeningen