Foredrag om sundhed

Oplæg til foredrag om sundhed med cand.scient. Peer Brændgaard:

Ny sundhed: Spotlight på de store fejl

At pleje helbredet med en regel, der er for streng, er en opslidende sygdom.” Sådan skrev den franske filosof François de La Rochefoucauld i 1600-tallet. Peer Brændgaard er cand.scient. i human ernæring, og han mener, at vi også i vores tid med fordel kunne lære noget af disse vise ord, da sundheden på nogle områder er blevet alt for streng.

Brændgaard gennemgår i dette foredrag de vigtigste punkter i den sundhedsmission, han har begivet sig ud på. Han belyser fejl i det herskende sundhedssystem og foreslår konkrete løsninger til gavn for både borgere og virksomheder.

Sundhed er mere end fravær af sygdom. Sundhed er en tilstand af optimal fysisk, mental og social velvære. Denne basale viden om, at sundhed er helhed og velvære, er desværre gået i glemmebogen hos mange, der haster efter den ydre, målbare sundhed, hvor de stirrer sig blinde på en enkelt brik i det store puslespil.

Foredraget kommer hele vejen rundt om sundhedsbegrebet og de konkrete ingredienser i en holistisk sund livsstil.

Brændgaard mener, at sundhed i denne tid bliver misforstået og misbrugt til helt andre formål, der især handler om at flytte magt og penge. Foredraget nævner en række konkrete eksempler på denne sundhedsskadelige tendens.

Brændgaard bygger bro mellem konventionelle og alternative opfattelser af sundhed. Han udvælger det bedste fra begge verdener og søger Den Gyldne Middelvej, hvor det simpelthen handler om sandhed. Resultatet er sundhedsråd, der giver maksimal velvære, energi og forebyggelse af sygdom hele vejen rundt.

Brændgaards sundhedsmission handler om at vække den enkeltes iboende, slumrende sundhedsbevidsthed. Han har i forbindelse med et forskningsprojekt på Københavns Universitet været med til at udvikle en ny meditationsteknik – Deltameditation – med netop det formål. Deltagerne vil få lejlighed til at prøve meditationen til sidst i foredraget.

Foredraget er velegnet som oplæg til debat og dialog.

Sundhed og frihed er hinandens forudsætninger.

Cover: Unsplash.com (Paul Green)


Kontakt & Booking

Foredrag-forside