Fra corona til frihed

Eller: Fra sundhedsfascisme til sundhedsliberalisme

Per Brændgaard præsenterer to forskellige ideologier om sundhed og argumenterer for, at vi bør sætte sundheden fri og gå fra sundhedsfascisme til sundhedsliberalisme. Det gør han med konkrete eksempler på henholdsvis fascistiske og liberale tilgange til sundhed indenfor bl.a. kost, motion, overvægt, rygning, alkohol og cannabis.

Foredraget sætter særligt fokus på coronasagen, og hvordan det nye coronavirus efter Per Brændgaards opfattelse er blevet misbrugt politisk til at tjene en agenda, der er skadelig for private borgere og mange typer virksomheder i Danmark. Det underbygger han med en gennemgang af evidensen for, at covid-19 er en ernæringsrelateret sygdom. Foredraget indeholder mange konkrete råd til at håndtere corona og covid-19 med frihed til den enkelte borger og virksomhed.


Kontakt & Booking

Flere foredrag

Mere sundhed