Holdninger

Her beskriver Per Brændgaard i kortfattet form sine holdninger til forskellige emner indenfor sundhed, politik og spiritualitet.

Holdninger

Flere holdninger kommer snart