Holistisk Sundhed – en introduktion

Af Per Brændgaard, 09.01.2022 (opdateret 12.01.2022)

Annonce:

Holistisk Sundhed er navnet på det nye og samlende sundhedskoncept, som jeg har udviklet på siden 2015, bl.a. med mig selv som forsøgsperson, og som jeg nu i 2022 er klar til at formidle videre til andre. Det gør jeg bl.a. i form af den nye uddannelse til Holistisk Sundhedsvejleder.

Det er ikke det første nye sundhedskoncept, jeg har udviklet. Tidligere har jeg bl.a. udviklet Små Skridt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Mindful Spisning i samarbejde med psykolog og meditationslærer Uffe Damborg. Holistisk Sundhed er et overordnet koncept for at arbejde med sundhed, og det kan rumme alle andre sundhedskoncepter, der har et mere snævert fokus.

Verdenssundhedsorganisationen WHO blev grundlagt i 1948 på denne definition af sundhed:

“En tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velvære og ikke blot fraværet af sygdom eller svaghed”

Det fremgår, at WHO’s originale definition på sundhed er helhedsorienteret i sin essens.

‘Holistisk’ er egentlig et blot et andet ord for ‘helhedsorienteret’. ‘Holistisk’ peger dog også på, at helheden er vigtigere end summen af de enkelte dele, ligesom begrebet fokuserer på selve samspillet mellem de forskellige komponenter.

Holistisk Sundhed er en konkret fremgangsmåde til at arbejde med udvikling af hele sundheden. Formålet er at opnå en så høj og stabil grad af fysisk, mental og social velvære som muligt.

Konceptet Holistisk Sundhed består af bl.a. disse komponenter:

 1. Skalaer til at kvantificere subjektive vurderinger af sundhedsniveauer og adhærensniveauer, identificere områder med udviklingspotentialer samt måle udviklingen heri over tid. ‘Adhærens’ betyder efterlevelse af ønsket adfærd.
 2. Viden og handleforslag til alle KRAMS-faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Supplerende faktorer (bl.a. Stress, Søvn, Samvær, Seksualitet, Spiritualitet og Samfund).
 3. Coaching- og meditationsteknikker til at udvikle selve sundhedsbevidstheden – inkl. mindfulness.
 4. Små Skridt-metoden til at omsætte viden, motivation og bevidsthed til konkret, sundhedsfremmende forandring over tid – baseret på selvbestemmelse.
 5. Integration af Små Skridt og mindfulness i form af Deltameditation.
 6. Udvikling af evnen til at skelne mellem ægte og falsk sundhed.
 7. Udvikling af evnen til at skelne mellem de faktorer, der både kan accepteres ændres og de andre faktorer, der kun kan accepteres.
 8. Udvikling af nyt mindset med fokus på den almindelige hverdags mange små muligheder for at foretage lidt sundere valg.

Holistisk Sundhed indebærer flere fordele sammenlignet med konventionelle tilgange for både den enkelte og for eksempelvis virksomheder, der investerer i sundhed til de ansatte, bl.a.:

 • Mere hel og mindre amputeret sundhed
 • Mere ægte og mindre falsk sundhed
 • Mere bæredygtig og mindre stressende sundhed
 • Mere sundhed i processen og ikke kun i målet
 • Mere hjælp til selvhjælp og mindre kæft, trit og retning
 • Mere liberal og mindre totalitær sundhedspolitik
 • Større overførbarhed af læringen til andre livs- og arbejdsområder
 • Mere sundhed som sundhed og arbejde som arbejde – og mindre sundhed som arbejde
 • Mere sundhed, energi og produktivitet for færre penge

Flere artikler

Annonce: