Holistisk sundhed kort fortalt

Holistisk sundhed er helhedsorienteret sundhed med afsæt i WHO’s definition af sundhed som fysisk, mental og social velvære. Holistisk sundhed omfatter derudover også seksuel, politisk, global og spirituel sundhed for fuldstændighedens skyld.

Den holistiske tilgang fokuserer på selve samspillet mellem de forskellige dimensioner og faktorer. Målet er at øge den samlede sundhed, der kan illustreres som en kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Det kan derfor bedre betale sig at gøre de svage led i sundhedskæden stærkere end at gøre de i forvejen stærke led endnu stærkere.

Fundamentet for holistisk sundhedsfremme er en klar forståelse af, hvad sundhed egentlig er. Sundhed er simpelthen velvære. Det kan udfoldes som glæde, energi, fred og frihed. Sundhed er en fundamental ressource, der gør det muligt for mennesker at arbejde og leve gode liv.

Holistisk sundhedsfremme forebygger sygdomme og fremmer virkningen af sygdomsbehandling, selvom sundhed er noget andet end fravær af sygdom. Sundhedsfremme øger også livskvalitet og arbejdsevne på trods af kronisk eller forbigående sygdom. Man kan på den måde godt være sund og syg samtidig.

FIRE FORDELE VED HOLISTISK SUNDHED

Modsætningen til holistisk sundhed er reduceret sundhed. Det er, når man reducerer sundhed til kun at handle om en enkelt eller nogle få faktorer.

Fire fordele ved at gå fra reduceret til holistisk sundhed:

  1. Større forøgelse i den samlede sundhed
  2. Større holdbarhed i de sunde livsstilsændringer
  3. Bedre mulighed for at navigere i livets uforudsigelige kaos
  4. Mindre dårlig samvittighed og sundhedsstress

HOLISTISK SUNDHEDSCOACHING

Holistisk sundhedscoaching er en ny coachingmetode, der fokuserer på at fremme den enkeltes samlede sundhed med særligt fokus på livsstil og bevidsthed. Målet med holistisk sundhedscoaching er at udvikle den enkeltes sundhedsbevidsthed og holistisk sunde livsstil på en effektiv og holdbar måde.

Sundhedsbevidstheden bliver udviklet ved hjælp af samtale og meditationsøvelser.

Den sunde livsstil bliver udviklet ved hjælp af små skridt, hvor den enkelte prøver sig frem til de konkrete livsstilsændringer og den sunde kurs, der er virksom og holdbar. Den holistiske sundhedscoach faciliterer denne proces ved at skabe en sund relation, formidle faktuel viden og stille de rigtige spørgsmål. En holistisk sundhedscoach kan også instruere i simple meditationsøvelser til udvikling af sundhedsbevidsthed i hverdagen.

HOLISTISK SUND LIVSSTIL

De basale komponenter i en holistisk sund livsstil er kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) med tillæg af fire S’er for stress, søvn, sanselig nydelse og sociale relationer.

Det basale niveau omfatter også kropsvægt, madstress, motivation, mening og konkrete muligheder i en travl hverdag. Det hele hænger sammen.

De mere avancerede komponenter i en holistisk sundhed livsstil er bl.a. natur, musik, kunst, kreativitet, berøring, energi, sex, kærlighed, psyke, solidaritet, samfund, miljø og spiritualitet. Det er naturligvis individuelt, hvad der kan eller bør være fokus på. Man kan øge og pleje sin sundhed på mange forskellige måder. Kunsten er at finde den måde, der passer bedst til den enkelte under hensyntagen til helheden. Det er essensen i holistisk sundhedscoaching.

MERE

Holistisk sundhed med Per Brændgaard