Holistisk Sundhed per Brændgaard

Holistisk Sundhed per Brændgaard er et koncept udviklet af Peer Brændgaard med afsæt i WHO’s originale definition af sundhed som “En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker.” Sundhed er i følge WHO også “en ressource i hverdagen, ikke målsætningen i livet. Sundhed er et positivt begreb, der understreger sociale og personlige ressourcer, såvel som fysisk kapacitet.

Konceptet Holistisk Sundhed giver en konkret vejledning for den enkeltes udvikling af sin egen sundhed og for privat eller professionelt arbejde for at fremme andres sundhed.

Holistisk Sundhed understreger, at sundhed er en helhed og en stræben efter at blive og forblive hel. Hele sundheden består af mange enkelte dele, der spiller sammen med hinanden og med det enkelte menneskes levevilkår.

HOLISTISK SUNDHED I TRE TRIN

Trin 1: Bevidsthed

Det første trin i udviklingen af holistisk sundhed er at udvikle selve bevidstheden om sundhed. Det vil sige bevidstheden om graden af velvære på det fysiske, det psykiske og det sociale plan.

Mange moderne mennesker tager denne bevidsthed for givet, men det er gammel indsigt fra mediterende samfund (bl.a. buddhistiske), at bevidstheden er væk meget af tiden, med mindre man har en klar intention om at være bevidst. Når bevidstheden er væk, overtager autopiloten, hvorved vanerne og omgivelserne bestemmer adfærden og dermed den resulterende sundhed. Det sker, uden man mærker det, da bevidstheden er den fundamentale forudsætning for at kunne vurdere graden af sundhed nu sammenlignet med erindringen om graden af sundhed på tidligere tider samt den ønskede grad af sundhed nu og i fremtiden.

Når bevidstheden mangler, fristes mennesket til objektive mål for sundhed, hvilket er umulige erstatninger, da sundhed er et rent subjektivt fænomen.

Sundhedsbevidstheden kan udvikles på flere måder, hvoraf den mest effektive og dybdegående er meditation.

Trin 2: Små skridt

Når autopiloten er slået fra og sundhedsbevidstheden slået til, så er det muligt at tage små skridt ad veje, der leder til øget sundhed. Med andre ord: Det er muligt at være på en bevidst sund kurs.

Sundhed er som en lang kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Det er individuelt, hvad det svageste led er, ligesom det kan forandre sig over tid. Det eneste, der er stabilt er mulighed for at slå bevidstheden til og træffe bevidst sundere valg, dvs. tage små skridt. Den sunde levevis er summen af disse mange små skridt over tid.

I dyb eksistentiel forstand kan man sige, at ét lille skridt er hele vejen. Det er i hvert fald usundt at blive blind for den akkumulerede virkning af mange små skridt over lang tid. Denne sundhedsblindhed øger risikoen for sygdom, der kan opleves som, at sygdommen pludselig rammer, selvom oftest er tale om en sygdomsproces, der har været meget lang tid undervejs og bare først nu manifesterer sig med et symptom, der er så mærkbart, at selv en lav grad af bevidsthed lægger mærke til det.

Trin 3: KRAM(S) som vejviser

Sundhedsmyndighederne i Danmark lancerede for en del år siden en KRAM-kampagne for at gøre den danske befolkning sundere. KRAM var i den forbindelse en forkortelse for fire livsstilsfaktorer af stor betydning for risikoen for sygdom: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Holistisk Sundhed sætter et S på KRAM for at forstærke fokusset på sundhed og for at inkludere flere sundhedsfaktorer. De KRAM-supplerende sundhedsfaktorer er en række faktorer, der alle begynder med S – med særligt fokus på Søvn, Stress, Samvær og Sex.

Det giver i alt otte primære KRAMSSSS-faktorer:

 • Kost: sammensætning, tilskud og mindful spisning
 • Rygning: ikke-rygning, rygestop eller mindful rygning
 • Alkohol: mængde, type og mindful drikning
 • Motion: krop, bevægelse og bevidsthed
 • Søvn: nattesøvn, middagslur og powernap
 • Stress: balance, åndedræt, ro og hvile
 • Samvær: kram, relationer og støtte
 • Sex: fysisk sex, energisex og transformation

Det kan også være relevant at inddrage nogle af disse supplerende S-faktorer:

 • Sindsro: mindfulness, meditation og næstekærlighed
 • Sjov: humor som sundhedsmiddel
 • Sol: mængde, hyppighed og beskyttelse
 • Skov: natur som sundhedsmiddel
 • Sanitet: renhold og rengøring af bolig, tænder, krop, etc.
 • Smitte: træning af immunforsvaret
 • Stråling: sendemaster, mobiltelefoner og beskyttelse
 • Stoffer: kemi, koffein, cannabis, etc.

Målet med Holistisk Sundhed er at være på en sund kurs.

STADIER PÅ SUNDHEDENS VEJ

I en sundhedskultur domineret af den biologiske sundhedsopfattelse vil udviklingen af holistisk sundhed over tid ofte følge disse fem stadier:

 1. Fysisk sundhed
 2. Mental sundhed
 3. Social sundhed
 4. Politisk sundhed
 5. Spirituel sundhed

Politisk sundhed kan opfattes som en del af social sundhed, ligesom spirituel sundhed kan opfattes som en del af mental sundhed, selvom politisk og spirituel sundhed også er selvstændige, samspillende dimensioner.

Flere koncepter

Sundhed per Brændgaard


Discover more from per Brændgaard

Subscribe to get the latest posts to your email.