Holistisk sundhed

Vær helt sund!

Det er mit mest overordnede sundhedsråd, men hvad er holistisk (helhedsorienteret) sundhed?

Holistisk sundhed er at have det så godt som muligt både fysisk, mentalt og socialt på en bæredygtig, kærlig og ansvarlig måde.

Holistisk sundhed er en bæredygtig tilstand af velvære på alle områder. Det omfatter både individuel sundhed og ansvarlig sundhed. Individuel sundhed er den del af din sundhed, der primært handler om dig selv. Ansvarlig sundhed er den del af din sundhed, der primært handler om din omverden.

INDIVIDUEL SUNDHED:

FYSISK SUNDHED: Fysisk sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske under givne livsomstændigheder oplever sin krop og dens funktionsevne positivt og som befordrende for et meningsfuldt liv. Fysisk sundhed omfatter bl.a. sund livsstil med sund kost, rygestop, alkoholbegrænsning, meningsfuld motion, stressreduktion (ro), søvn, fysisk berøring, m.v. Fysisk sundhed omfatter også opmærksomhed på kroppens signaler, og at man gør noget ved eventuelle problemer.

PSYKISK SUNDHED: Psykisk sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske under givne livsomstændigheder oplever sin psyke og dens funktionsevne positivt og som befordrende for et meningsfuldt liv. Psykisk sundhed omfatter bl.a., at man gør brug af sine psykiske styrker såsom kreativitet, nysgerrighed, dømmekraft, mod, ærlighed, gejst, venlighed, fairness, tilgivelse, fornuft, selvbeherskelse, taknemmelighed, optimisme, humor og mening. Psykisk sundhed omfatter også, at man er opmærksom på eventuelle psykiske problemer og gør noget ved dem.

SOCIAL SUNDHED: Social sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske under givne livsomstændigheder oplever sine relationer til andre mennesker som positive og som befordrende for et meningsfuldt liv. Social sundhed handler om at have et godt netværk af nære venner og i det hele taget, at man føler sig støttet af ‘flokken’.

SEKSUEL SUNDHED: Seksuel sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske oplever sin seksualitet som meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre. Seksuel sundhed er altså mere end at undgå graviditet og sygdom.

SPIRITUEL SUNDHED: Spirituel sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske under givne livsomstændigheder oplever sig forbundet med noget transcendent (Gud, kærlighed, etc.) på en meningsfuld og berigende måde. Spirituel sundhed kan omfatte tilknytning til en etableret religion eller spirituel tradition, men det kan også være rent humanistisk-sekulært med fokus på transcendente, etiske værdier kærlighed, venlighed, godhed og indbyrdes forbundethed.

ANSVARLIG SUNDHED:

MENNESKEVENLIG SUNDHED: Menneskevenlig sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for andre menneskers sundhed og handler derpå. Det omfatter en aktiv indsats for at reducere lidelse og øge velvære hos andre mennesker.

DYREVENLIG SUNDHED: Dyrevenlig sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for dyrenes sundhed og handler derpå. Det omfatter bl.a. bevidsthed om konsekvenserne af egne madvalg for dyrene.

MILJØVENLIG SUNDHED: Miljømæssig sundhed er en bæredygtig tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for miljøets sundhed og handler derpå. Det omfatter også det mere nære miljø som indvirkning på forurening af luften via rygning, stearinlys og bilkørsel.

PLANETVENLIG SUNDHED: Planetvenlig sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever medansvar for planetens sundhed og handler derpå. Det omfatter en generel bevidsthed om de planetare og klimamæssige konsekvenser af vores forbrug og livsstil.

%d bloggers like this: