Holistisk slankekurs

Per Brændgaard er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom fra Ankerhus Seminarium (1994) og cand. scient. i human ernæring fra Københavns Universitet i 1999. Gennem uddannelse og erfaring som vejleder har overvægt og overspisning været de emner, han har arbejdet mest med. Det har ført til udviklingen af konceptet holistisk slankekurs, som bl.a. omfatter:

  • Videnskaben om menneskets regulering af kropsvægt og -sammensætning
  • En effektiv metode til at opnå et sundhedsfremmende og bæredygtigt vægttab for mennesker med sundhedsskadelig overvægt
  • Små skridt og mindful spisning som konkrete slankemetoder
  • Biopsykosocial forståelse af overspisning med særligt fokus på stress.
  • Helhedssyn på samspillet mellem kost, motion, psykologi og fysiologi.

Emner