Holistisk sundhed

Holistisk sundhed er sundhed på en helhedsorienteret måde, der omfatter hele sundheden (dvs. både fysisk, mental og social sundhed), hele livsstilen (dvs. alle livsstilsfaktorer og ikke kun kost, rygning, alkohol og motion) og samspillet mellem de forskellige elementer i sundheden og livet.

Holistisk sundhed er menneskelig sundhed, der sigter mod at sætte den enkelte fri til at øge sundheden på den måde, der er mest mulig og meningsfuld for den enkelte i øjeblikket.

Holistisk sundhed definerer sundhed som en oplevelse af energi, frihed og velvære:

  • Energi til at leve det liv, som giver mening og kvalitet for den enkelte
  • Frihed i krop, sind og relationer til at udfolde sig, som man vil
  • Velvære i form af ro, nydelse og væren

Holistisk sundhed kan ikke måles objektivt. Det kan kun opleves subjektivt.

Holistisk sundhed er baseret på bevidst sundhed. Det omfatter bevidsthed om, hvad sundhed er (altså energi, frihed og velvære), og hvad sundhed ikke er (f.eks. udseende, præstation og religion). Det omfatter også, at selve den menneskelige bevidsthed er den centrale ressource — herunder evnen til at slå autopiloten fra og opmærksomheden til, være nysgerrig og undersøgende, mærke efter og træffe bevidste valg.

Holistisk sundhed er mere end fravær af sygdom. Holistisk sundhed er at være glad og taknemmelig, når der er fravær af sygdom. Holistisk sundhed er at gøre, hvad man kan for at forebygge, at man bliver ramt af sygdom i fremtiden. Holistisk sundhed er at acceptere, at sygdom, alderdom og død rammer os alle, uanset hvor sundt vi lever. Holistisk sundhed er at acceptere, at nogle sygdomme og helbredsproblemer er kroniske, også selvom man gør alt det “rigtige”. Holistisk sundhed omfatter fuld accept af, hvad der er — også det man opfatter som pinefuldt og pinligt. Holistisk sundhed handler da ikke om at bekæmpe sygdommen, men om at leve godt med sygdommen. Holistisk sundhed er i det hele taget at acceptere, at man har nogle levevilkår og rammer, der ikke kan ændres. Ganske meget er uden for vores egen kontrol. Holistisk sundhed opstår, når vi accepterer det fuldt ud og bruger accepten til at stræbe efter så meget energi, frihed og velvære som muligt inden for rammerne. Holistisk sundhed er at leve så sundt som muligt inden for de realistiske valgmuligheder, man reelt har.

Holistisk sundhed omfatter holistisk motivation, hvor mennesker lader sig drive til sundhed på nye måder. Baggrunden er, at menneskers adfærd og valg af betydning for sundheden er drevet af flere motiver samtidig og ikke kun sundhed. Holistisk motivation integrerer de konkurrerende motiver i bæredygtige ændringer og aktiviteter.

Den dybeste drivkraft for holistisk sundhed er intentionen af kærlig venlighed. En central praksis i holistisk sundhed er metodisk udvikling af kærlig-venlig selvomsorg. Den spirituelle, ubetingede, rene kærlighed er fundamentet, som alt andet bygger på.

Holistisk sundhed er individuel sundhed. Det er forskelligt fra person til person, hvilke brikker der mangler i det samlede sundhedspuslespil. Det er individuelt, præcis hvad der skal til for at blive hel. Det er vigtigt med den rigtige prioritering, fokusering og rækkefølge for den enkelte, der bevæger sig ud på en holistisk sundhedskurs. Det kan kræve kompetent vejledning.

Holistisk sundhed er evidensbaseret sundhedsholisme. Det er et helhedssyn på alle sundhedsfaktorer med videnskabelig belæg med særligt fokus på helheden og på samspillet mellem elementerne. Det er noget helt andet end new age-holisme, der ikke er baseret på videnskab.

Holistisk sund livsstil omfatter mere end at have styr på livsstilsfaktorerne KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Det omfatter KRAMS, som er KRAM-faktorerne plus en række ekstra sundhedsfaktorer, der alle begynder med S. Her er et bud på en samlet KRAMS-liste: kost, rygning, alkohol, motion, selvaccept, stress, søvn, sol, skidt, sanselighed, socialitet, stilhed og seksualitet. Og så er det meget vigtigt med det direkte kram i form af bevidst, kærlig, varm, behagelig, intim, ikke-seksuel omfavnelse, berøring og kropslig nærhed.

Holistisk sundhed leder til meget mere energi, velvære og frihed end ensidig sundhed. Ensidig sundhed er, når man overser vigtige brikker i det store sundhedspuslespil, måske fordi man overdriver betydningen og dyrkelsen af andre dele, som det måske er lettere at forholde sig til såsom kost, motion og vægt.

Ensidig sundhed har bivirkninger. Når man reducerer sundhed til at handle om nogle få faktorer, så begynder mange at overdyrke dem med strenge regler om f.eks. kost og motion. Den franske filosof François de La Rochefoucauld advarede os om den bivirkning ved ensidig sundhed allerede i 1600-tallet, da han skrev: ”At pleje helbredet med en regel, der er for streng, er en opslidende sygdom.” Det, der næsten altid sker hos mennesker, der dyrker ensidig sundhed er, at de får sundhedsstress af de mange, strenge og konstant skiftende sundhedsregler.

Holistisk sundhed hæver sundhed til at være meget mere end et individuelt anliggende. Holistisk sundhed er social. Gode og nære relationer til andre mennesker har afgørende betydning for den samlede sundhed. Sunde samfund hjælper de syge og svage. Sunde mennesker bruger deres energi på at hjælpe andre i stedet for at overdyrke egen sundhed. Det kan ændre levevilkår og rammer, så det bliver bliver muligt for flere mennesker at leve livet med mere velvære, energi og frihed.

De mange skiftende råd og rigide regler i ensidig sundhed leder ofte til sundhedsinfoenza. Det er sundhedsstress som følge af udefrakommende information om sundhed. en slags. Kuren mod sundhedsinfoenza er at lukke ned for al information om sundhed udefra og i stedet åbne sig for den indre visdom.

Holistisk sundhed er baseret på både information udefra (fra videnskabeligt baserede råd og retninger) og fra information indefra (ved at mærke efter, prøve sig frem og bruge sin intuition og sin egen sunde fornuft og dømmekraft).   

Holistisk sundhed omfatter bevidsthed om, at sundhed ikke er livets mening. Når først sundheden er på plads, så gælder det om at bruge den til at leve livet fuldt ud. Sundhed bør ikke være et fuldtidsarbejde i sig selv. Sundhed skal derimod give energi til rigtigt arbejde.

 

Leave a Reply

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of