Hudsult

Hudsult er sult efter fysisk berøring og kropslig nærkontakt. Det er en kropsligt forankret social sult.

Hudsult er relateret til ensomhed, stress og seksualitet. Social isolation gør det vanskeligt at få dækket berøringsbehovene. Øget stress kan føre til øget hudsult, da berøring øger dannelsen af det stressreducerende hormon oxytocin. Trang til fysisk nærkontakt kan også være udtryk for seksuelle behov.

Hudsult er også relateret til overspisning, idet berøringsmangel kan føre til kompensatorisk overspisning for at få dækket behovet for intim berøring via mad i munden i stedet for helkropskontakt med andre mennesker.

Krammeterapi mod hudsult kan omfatte samtaler om forskellige måder til at få dækket behovene tilpasset den enkeltes livssituation og muligheder. Krammeterapi kan også omfatte konkret fysisk berøring, bl.a. for at bryde en ond cirkel.


Problemløsning

Mere sundhed