Humor og sundhed

Af Per Brændgaard

Humor er en integreret del af den måde, jeg skriver og taler om sundhed på. Det er ikke kun for at underholde folk og holde dem vågne, mens de modtager informationen. Humor kan meget mere end det.

Humor letter vaneændring

Når du kan grine af en vane, så har du foretaget den første vigtige ændring i perspektiv, der gør det muligt for dig at ændre vanen. Den vane, du ikke kan grine af, kan derimod være meget svær at lave om på.

Humor aktiverer selvstændig kritisk tænkning

Det er helt med vilje, at jeg blander alvor og humor i mine tekster og taler. Når modtageren ikke på forhånd ved, om jeg mener noget dybt seriøst eller dybt humoristisk, så bliver hun eller han nødt til at tænke selv.

Og som Piet Hein skrev:

Den der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt han har faktisk fattet begge dele lige dårligt!

Humor gør det tunge let

Nogle sundhedsemner kan være meget svære at tale om. Her hjælper humor som en ventil, så sindet ikke koger over.

Humor som selvforsvar

Humor fungerer også som en slags psykologisk selvforsvar. Det er den virkning af humor, der hos nogle mennesker tager overhånd, så sarkasme og ironi bliver en måde at forholde sig til alt, der er svært, hvorved man undgår enhver form for gavnlig forandring. Alt indebærer risiko for bivirkning – også humor.


Mere kunst og komik

Mere sundhed