Intuitiv Musik

Peer Brændgaard kan under kunstnernavnet Burnfarm bookes til optræden med Intuitiv Musik.

Hver optræden tilpasses den konkrete målgruppe og sammenhæng.

Hvert nummer er unikt og tilstræber at formidle gavnlige budskaber, råd og måske også venlige provokationer til publikum.

Det foregår med guitar og ord, der ikke er planlagt og indøvet på forhånd, men derimod improviseret intuitivt i situationen fra øjeblik til øjeblik. Der er således tale om originale kunstværker inspireret af lydhealing, meditativ musik, protestsang og musikterapi.

Optræden kan foregå både i offline og online for både små og store grupper. Det kan også være helt individuelt, hvor det så kan have karakter af en form form intuitiv rådgivning formidlet med musik og sang, eller intuitiv musikterapi hvor klienten er passivt lyttende og modtagende.

Det er tilladt at optage optræden.

Booking:

booking@perbraendgaard.dk

Musik

Tilbud & Booking


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.