Krammeforedrag

I mit krammeforedrag taler jeg om alt om kram med fokus på det, der er mest relevant og interessant for deltagerne. Det konkrete indhold varierer derfor meget afhængig af, hvem jeg holder krammeforedrag for.

Et krammeforedrag består sædvanligvis i to dele. Første del er mig, der taler. Anden del er krammecafe med mulighed for at stille spørgsmål og kramme i praksis.

Typiske emner i et foredrag om kram:

  • Definition af kram
  • Min personlige baggrund med kram: fra ernæring til berøring
  • Sundhedsvirkninger af kram (forskning i oxytocin m.v.)
  • Spirituelle aspekter ved kram
  • Fredskram: indre fred og ydre fred
  • Kram, energi og sex
  • Mine bedste krammeråd til både begyndere og viderekommende
  • Kram og kultur i Danmark
  • Krammefest: beruselse med berøring

Book dette foredrag nu

Flere foredrag

Foredrag om mindful spisning

Hygge inden foredrag i stuen hos en privat arrangør en sommeraften i Rødovre