Kram, sex og spiritualitet

I følge den amerikanske antropolog Robert Sepehr er ‘spirituel sex’ det fælles tema ved mange ældgamle esoteriske traditioner og okkulte, hemmelige foreninger over hele verden. Budskabet i disse traditioner er, at bestemte former for sex kan bruges til at opnå spirituel indsigt og udvikle åndelige kræfter.

Jeg har siden 2015 udviklet mit eget koncept for dette med ‘kram’ som omdrejningspunkt. ‘Kram’ skal i denne sammenhæng forstås som alle former for kærlig-venlig berøring. Denne berøring kan være mere eller mindre fysisk samt mere eller mindre seksuel.

De seks slags kram

Det er min erfaring, at der findes disse seks hovedkategorier af kram:

NAVNFYSISKSEKSUEL
Visualiseret kram00
Yeshua-kram00
Spirituel krammesex01
Beroligende kram10
Energikram11
Fysisk krammesex22
0 = ingen, 1 = moderat, 2 = høj
  1. VISUALISERET KRAM foregår ved buddhistisk meditation på kærlig-venlighed med visualisering af en person, som man ønsker at rette intentionen af kærlig-venlighed mod
  2. YESHUA-KRAM foregår ved kristen meditation på visualisering af Jesus og åbning af sindet for at modtage den ubetingede, åndelige kærlighed, der kommer indefra
  3. SPIRITUEL KRAMMESEX foregår uden fysisk kontakt og kan sågar foregå på meget lang fysisk afstand, da det foregår som ren meditation og visualisering
  4. BEROLIGENDE KRAM er det almindelig kram med nærvær, hjertekontakt og god tid
  5. ENERGIKRAM er med udvikling af energi via det bevidste møde mellem den maskuline og den feminine energipol mellem krammerne; der er seksuel energi, men man afstår fra fysisk sex, f.eks. ved at beholde tøjet på
  6. FYSISK KRAMMESEX er fysisk sex med krammende berøring af hele den nøgne krop, hvilket også indebærer penetration og med fortsat nærværende fokus på den krammende intention samt fokus på at indløse og transformere den seksuelle energi i stedet for at udløse og miste den

MINDFUL KRAMNING er den fælles teknik til at udvikle alle former for kram. Det går ud på via meditation at træne og udvikle de forskellige aspekter såsom koncentration, mindfulness, kærlig-venlighed samt bevidsthed om sansning og energi. Det er hensigtsmæssigt at starte helt uden fysisk kontakt og derefter udvikle med stigende grader af fysisk berøring. Naturligvis med respekt for den enkeltes grænser.

MINDFULNESS er fundamentet for mindful kramning. Udvikling af mindfulness starter med bevidsthed om åndedrættet.

Det er desuden vigtigt med informeret samtykke omkring, hvad det går ud på, når målet er spirituel udvikling og ikke udvikling af parforhold.

Oplysning om sundhed, eksistens og politik