Krammeterapi

Krammeterapi er fysisk berøring med bevidst nærvær og kærlig-venlighed.

Peer Brændgaard tilbyder krammeterapi til private klienter. Det foregår med fokus på klientens ønsker og behov for sundhed og heling via bevidst berøring.

Krammeterapi adskiller sig fra almindelig massage ved, at berøringen i krammeterapi med vilje er kærlig og intim. Krammeterapi adskiller sig fra tantrabehandling ved, at krammeterapi kan foregå påklædt og uden sex. Krammeterapi kan også foregå på afstand som visualisering og meditation helt uden fysisk kontakt.

‘Kram’ forstås som alle former for kærlig berøring, herunder både fysisk og åndelig berøring. Det fysiske krammespektrum er bredt. I den ene yderlighed har vi den kortvarige berøring med f.eks. en hånd på en skulder. I den anden yderlighed har vi krammesex, der f.eks. kan omfatte penis/vagina-kram. Den fysiske fællesnævner er berøringens krammende karakter. Den åndelige fællesnævner er det bevidste nærvær i berøringen fra øjeblik til øjeblik og kærlig-venlighed som drivkraft.

Kærlig-venlighed er den åndelige kærlighed, der er fri for begær, og som blot ønsker det bedste for alle uden betingelser. Det er en form for kærlighed, der er væsentligt anderledes end både den romantiske og den erotiske kærlighed.

I alle relationer med mulighed eller risiko for fysisk berøring, og således også i krammeterapi, er det vigtigt med forudgående informeret samtykke, før berøringen indledes. Det er ligeledes vigtigt, at begge parter ved, at man når som helst undervejs kan sige STOP, og at man har pligt til at gøre dette klart og tydeligt. STOP skal altid respekteres ved simpelthen at afbryde den fysiske kontakt øjeblikkeligt.

Den første session er sædvanligvis uden eller med kun meget lidt fysisk berøring, da formålet er information og afklaring af formål, ønsker og grænser i lige netop denne relation. Alle relationer er unikke, og det giver f.eks. ingen mening at arbejde med seksuel energi, hvis der ikke er den energi i relationen.

Fysisk berøring og nærkontakt er sundhedsfremmende for alle, da det er den mest effektive metode til at øge kroppens dannelse af krammehormonet oxytocin. Dette hormon har mange gavnlige virkninger; oxytocin reducerer stress, blodtryk, muskelspændinger, angst, depression, autisme, skizofreni, lystspisning, ensomhed, søvnapnø, inflammation, aldring og fremmer ro, heling, stofskifte, fedtregulering, appetitregulering, mæthed, vanduddrivelse, tarmfunktion, indlæringsevne, kreativ tænkning, forbundethed, seksualfunktion, forplatningsevne, stresstolerance, smertetolerance, venlig adfærd, konfliktkommunikation, social nysgerrighed og mod på nyt i livet. Disse virkninger er dokumenteret i videnskabelige undersøgelser.

Krammeterapi med seksuel energi giver derudover mulighed for at opnå en anden type virkninger, som den vestlige videnskab stadigvæk mangler at studere, men som meget gamle visdomstraditioner fra Østen samstemmende peger på. Det handler om de sundhedsmæssige og spirituelle virkninger af at kultivere og transformere den seksuelle energi. Denne energi har forskellige navne i forskellige traditioner. Indenfor tantra bliver den betegnet som kundalini. Indenfor taoisme bliver den betegnet som chi (kinesisk) eller ki (japansk). En tysk tradition kalder den vril, mens Wilhelm Reich brugte orgon (afledt af orgasme) som betegelse. Indenfor kristen mystik bliver den sågar betegnet som selveste helligånden.

Krammeterapi i praksis

Sådan foregår en typisk krammesession:

  1. Indledende samtale og samtykke
  2. Guidet meditation (siddende uden berøring)
  3. Siddende kram (let berøring)
  4. Stående kram (mere berøring)
  5. Liggende kram (dynamisk i forskellige stillinger)
  6. Afsluttende samtale og evaluering

For at få det bedste udbytte skal begge parter gå ind i krammesessionen med en meditativ opmærksomhed.

Skriv eller ring for at booke en tid eller høre nærmere.

Økonomi, priser og betaling

Spiritualitet per Brændgaard

Cover: TV2