Krammeworkshop

Deltagelse i en krammeworkshop giver dig mulighed for at udvikle mindful kramning og evt. nye krammevenskaber. Du kan træne dine krammeevner med din medbragte krammeven, eller du kan møde op alene og kramme med de andre, der også møder op alene.

En krammeworkshop består af undervisning, mindfulness-meditation, krammemeditation og fri kramning i trygge rammer med klare ordensregler.

Læs tilbagemeldinger fra tidligere deltagere.

Meld dig ind i Krammegruppen på Facebook, hvis du overvejer at deltage i et arrangement.

Program for en krammeworkshop

Mine krammeworkshops følger dette generelle program med tidspunkter svarende til et typisk aftenarrangement.

Kl. 19:00 Dørene åbnes. Ankomst og rolig start med te-drikning.

Kl. 19:30 Oplæg med indhold og niveau tilpasset de fremmødte.

Kl. 19:50 Guidet mindfulness-meditation (uden berøring) inkl. vækkelse af krammeånden.

Kl. 20:30 Guidet krammemeditation (individuelle og parvise øvelser)

Kl. 21:00 Evaluering og fri kramning

Kl. 22:00-22:30 Farvel

Hvis du deltager alene, vil du få tildelt en krammemakker til krammemeditationen.

Du bestemmer selv, om eller hvor længe du vil blive til den frie kramning.

Krammeregler

Alle skal overholde disse krammeregler under mine krammeworkshops. Krammereglerne er udformet for at skabe tryghed, velvære og hygiejne.