Krammeyoga

Krammeyoga er et nyt koncept udviklet af Per Brændgaard.

Krammeyoga er mindful kramning for par og grupper.

Det foregår med tøj på (minimum hvad der svarer til badebukser og bikini), og det er ikke tilladt at kysse. Dette er for at sikre en klar grænse til det fysisk seksuelle.

Mindful kramning er kærlig berøring med bevidst nærvær og en intention af kærlig-venlighed fra øjeblik til øjeblik. Krammeyoga er mindful kramning i forskellige, statistiske og dynamiske kropsstillinger – stående, siddende og liggende på en madras. Det kan foregå med instruktion, efter et program eller intuitivt.

En times krammeyoga består af tre dele med fokus på henholdsvis ro, energi og spirituel indsigt.

Første del er mindful kramning med fokus på at udvikle dyb ro. Det foregår i rolige kropsstillinger.

Anden del er mindful kramning med fokus på at udvikle og transformere seksuel energi til vital livsenergi og spirituel kraft. Det foregår i dynamiske kropsstillinger, hvoraf nogle har en direkte seksuel karakter, uden at det bliver fysisk seksuelt på grund af dogmereglerne om tøj og kys. Hvis parterne er et godt match, så kan denne fase omfatte decideret energisex med mulighed for intens, orgasmisk nydelse og bevægelse af kundalini-energien fra bunden af rygsøjlen op og ud i hele kroppen. Manden afstår fra den almindelige udløsning (hvilket reglerne hjælper til), men det er muligt for både manden og kvinden at få både små og store helkropsenergiorgasmer.

Den orgasmiske nydelse er dog ikke et mål i sig selv, og man kan få et fint udbytte også uden, at det når de højder. Målet med anden del er at bevæge energien op gennem kroppens energicentre (chakraer) for til sidst at åbne Det Tredje Øje og den rene, lysende bevidsthed.

Tredje del skifter tilbage til det rolige kram med fokus på at hvile i den meditative bevidsthed med aktiveret energi. Det er en tilstand med mulighed for dyb healing samt intuitiv og spirituel indsigt.

Hver del varer ca. 20 minutter.

OBS: Krammeyoga er kun for personer, der kan mærke og kommunikere deres seksuelle grænser, og som kan respektere andres kommunikation af deres grænser. Enhver part kan når som helst sige STOP, og dette skal øjeblikkeligt respekteres af den eller de andre.

Krammemeditation er mindful kramning som meditation.

‘Kramning’ betyder, at man dyrker kærlig berøring, dvs. oftere og i længere tid ad gangen end de almindelige kram og knus i hverdagen. Kramning har et indbygget mål i sig selv, der rækker langt ud over den symbolværdi, der ligger i hverdagskrammet. Kramning kan rent fysisk omfatte alle former for kærlig, behagelig berøring, som alle involverede parter samtykker til.

‘Mindful’ betyder, at det foregår med mindfulness. Mindfulness er et begreb fra buddhismen. Det er den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden er fokuseret i ét fokus ad gangen på en ikke-dømmende måde, og når aktiviteten foregår med en kærlig-venlig intention og følelse. Kærlig-venlighed er den spirituelle eller universelle kærlighed, der er uden betingelser og begær. Det er det samme som næstekærlighed i kristendommen. Forskellen ligger i den systematiske, metodiske, meditative tilgang til at udvikle og fokusere den rette intention.

‘Mindful kramning’ er således kærlig berøring drevet af kærlig-venlighed med fokuseret opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik.

‘Krammemeditation’ er, når mindful kramning foregår uden distraktioner med henblik på at gå i dybden med den spirituelle udvikling og indsigt uden forstyrrende formål.


Mere spiritualitet

Meditation & Guidning

Mere sundhed